Навигација

Програм акредитације у оквиру ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште

Семинари

Република Србија је, као земља кандидат за чланство у Европској унији, преузела обавезу постепеног усклађивања са законодавством ЕУ, укључујући и област климатских промена. У циљу информисања и благовремене припреме заинтересованих страна за испуњење обавеза по усвајању Закона о смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште, 12. и 13. априла 2016. године је, у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије и Акредитационог тела Србије (АТС), одржан семинар „Програм акредитације у оквиру ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште“.

Семинар је организован уз стручну и техничку помоћ ЕСRAN пројекта Европске Комисије.  ЕСRAN пројекат је регионални пројекат који има за циљ јачање капацитета у државама кандидатима и потенцијалним кандидатима за чланство у ЕУ у области транспоновања и спровођења законодавства у области заштите животне средине и климатских промена.

Семинар су отворили проф. др Ацо Јанићијевић, в.д. директора АТС-а, и Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Предавачи (Monique Voogt из Холандије и Katherine-Lucy Candlin из Велике Британије) су током семинара представили основне захтеве ЕУ Система трговине емисионим јединицама гасова са ефектом стаклене баште у области акредитације (Уредбе број 600/2012 и Уредбе број 765/2008) и стандарда ISO 14065 и SRPS/ISO 17011 и, што је још значајније, практична искуства у спровођењу истих, као и будуће активности и обавезе АТС-а у овој области.


Monique Voogt и Katherine-Lucy Candlin

На овај начин АТС је започео са припремним активностима које ће довести до проширења делокруга рада АТС-а кроз увођење нове врсте акредитације (акредитација GHG верификатора) која ће бити прописана као обавезна у складу са поменутим Законом о систему смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште који би требало да уђе у процедуру јавних консултација у предстојећем периоду. Сходно одредбама предметног закона, оператери (постројења) ће бити у обавези да врше мониторинг и извештавају о својим емисијама, док трећа, независна страна (верификатор) верификује валидност и тачност достављеног извештаја и конзистентност процеса мониторинга. Закон ће увести обавезу мониторинга емисија гасова са ефектом стаклене баште и извештавања о истима за индустријска и енергетска постројења (за које се процењује да их има 137). С тим у вези, у складу са годишњим плановима мониторинга, које израђују оператери (постројења), а на основу којих се врши праћење емисија, формира се годишњи извештај који мора бити верификован од стране акредитованог GHG верификатора (у складу са захтевима стандарда ISO 14065) пре подношења извештаја надлежном телу државе чланице. Очекује се да ће стандард SRPS ISO 14065 (идентичан са стандардом ISO 14065:2013) ускоро бити објављен.

Семинару су присуствовали представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Акредитационог тела Србије.


учесници семинара

Сви материјали и презентације са семинара се могу преузети на следећој адреси:
www.ecranetwork.org

односно више информација, као и водиче и осталу документацију, која се односи на ову регулативу, а посебно на део „Accreditation and Verification Regulation (AVR)“ можете пронаћи (documentation section) на следећој адреси:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

Такође, на сајту Министарства пољопривреде и заштите животне средине се редовно постављају информације о активностима пројекта (ets-srbija.info), а контакт особа у Министарству је Данијела Божанић, шеф Одсека за климатске промене.