Навигација

ЈУСК међународнa конвенцијa о квалитету - JUSK ICQ 2016

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) и Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ) организују, у оквиру ЈУСК међународне конвенције о квалитету (JUSK ICQ 2016 „Квалитетом ка европским и светским интеграцијама“), осму Специјалну конференцију „Национални систем акредитације – стање и будући развој” и седму Специјалну конференцију „Национални метролошки систем – стање и будући развој”/тринаесту Специјалну конференцију „Европске директиве – примена у Србији“ које ће се одржати у четвртак, 2. јуна 2016. године, на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16, у сали CENT (први спрат) у термину од 09:00 до 13:00 часова.

Конференције ће обухватити следеће теме:ДМДМ (09.00 – 10.30h)

- Нова законска решења у области метрологије у Републици Србији - Луција Дујовић, ДМДМ 

- Реализација методе за испитивање типа и оверавање мерних система за компримована гасовита горива за возила - Љиљана Мићић, Бранислав Танасић, Радомир Ивановић, ДМДМ  

- ПРОЛАБ софтвер за обраду резултата међулабораторијских поређења - Јелена Бебић и Лука Гажевић, ДМДМ  

- Развој нових следивих европских могућности у термалној метрологији - Ненад Милошевић (Институт за нуклеарне науке Винча), Славица Симић (ДМДМ), Jean-Rémy Filtz, Нарциса Арифовић, Mohamed Sadli, Guillaume Failleau, Bruno Hay, Dubaltach Mac Lochlainn, Ales Blahut, Јован Бојковски, Неџадета Хоџић, Lenka Knazovicka, Danijel Sestan, Radek Strnad, Emese Thurzo-Andras, Давор Звиздић

- Примена методе ласерског скенирања за еталонирање вертикалних цилиндричних резервоара - А. Милинковић 1, К. Ристић 2, С. Туцикешић 3, 1 Лабораторија за еталонирање, Веком Гео д.о.о., Требињска 24, Београд, Србија; Арихитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитет у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 77/3, Бања Лука, Босна и ХерцеговинаАТС (11.00 – 13.00h)

- GIZ/ACCESS програм техничке подршке развоју инфраструктуре квалитета у Републици Србији - Helmut Mairhofer, руководилац компоненте ИК, ACCESS програм за развој приватног сектора у Србији, GIZ

- Правила за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума - Јасна Стојановић, АТС

- Акредитација у области контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара и инсталација посебних система - Марија Смиљанић, АТС

- Искуства у досадашњим оцењивањима контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020:2012, са освртом на ILAC P15 - Маријана Бачевац и Јована Зечевић, АТС

- Међународна документа са обавезном применом у оцењивању сертификационих тела за сертификацију система менаџмента - Јована Зечевић и Милан Савић, АТС.

Регистрациони лист послати на е-мejл: jusk@eunet.rs
За више информација, молимо вас посетите: www.jusk.rs