Навигација

Светски дан метрологије 2016

Актуелности

Светски дан метрологије прославља се 20. маја када је 1875. године потписана Метарска конвенција. Овај споразум омогућио је постојање јединственог система мерења у целом свету. Светски дан метрологије заједнички организују Међународни биро за тегове и мере (International Bureau of Weights and Measures, BIPM) и Међународна организација за законску метрологију (International Organization of Legal Metrology, OIML) у сарадњи са националним метролошким институтима у преко 80 земаља света.

Када је 1879. године приступа Метарској конвенцији Метарској конвенцији, Кнежевина Србија је преузела обавезу да уведе Међународни систем јединица (SI), да оствари националне еталоне у складу са дефиницијама, које утврђује Генерална конференција за тегове и мере (CGPM), као врховни управни орган Конвенције, као и да периодично пореди српскe еталоне са међународним еталонима које чува Међународни биро за тегове и мере. Дирекција за мере и драгоцене метале (ДМДМ), као наш национални метролошки институт, и данас спроводи обавезе преузете приступањем Метарској конвенцији.

Овогодишња тема Светског дана метрологије „Мерења у динамичном свету“ је у духу све бржих промена у метрологији као науци о мерењу и свету у којем живимо.

Национални метролошки институти широм света стално унапређују метрологију као науку кроз развој и потврђивање нових мерних техника без обзира на ниво прецизности који се захтева. Они такође учествују у поређењима, која организује Међународни биро за тегове и мере, чиме се обезбеђује поузданост резултата мерења широм света. Међународни биро за тегове и мере је и форум који омогућава државама чланицама да решавају нове изазове у мерењу.

Многа мерила се оверавају на основу закона или подлежу контроли у складу са прописима као што је то случај са аутоматским вагама, радарима за мерење брзине возила и објеката у покрету. Осим тога, нове технологије стално мењају и начин на који се врше мерења и методе потребне за контролу мерила – „паметна” мерила за енергију и воду су један од примера. Стога Међународна организација за законску метрологију (OIML) доноси међународне препоруке које имају за циљ усклађивање и хармонизацију захтева за ове типове мерила широм света.

На овај дан се промовише и допринос људи који, у име свих нас, раде током целе године у међувладиним и националним организацијама.

Све детаљније информације о овом догађају можете пронаћи на следећој адреси:
http://www.worldmetrologyday.org/

или уколико посетите интернет презентацију нашег Националног метролошког института (Дирекција за мере и драгоцене метале):

http://www.dmdm.rs/cr/index.php