Навигација

Нове акредитације у мају 2016. године

Актуелности

Током маја месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуке о додели акредитације за једно контролно тело, једну лабораторију за еталонирање и једну лабораторију за испитивање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација контролном телу:

- „Вагар Милан“ ДОО Сомбор; Милке Гргурове 20, Сомбор

лабораторији за еталонирање:

- “Технопроцес” д.о.о. Панчево, “Технопроцес квалитет” (TQ), Синђелићева бр. 40ц, Панчево

и лабораторији за испитивање:

- SIQ DOO Beograd, Београд-Земун, Цара Душана 266.

Акредитација је укинута сертификационом телу за сертификацију производа:

- ЕТКО ПАНОНИЈА Нови Сад, Трг слободе 3

лабораторији за испитивање:

- ЖИТКО ПЛУС ДОО Служба обезбеђења квалитета Лабораторија Бачка Топола, Главна 90

и контролном телу:

- Предузеће за производњу, промет и услуге, „Oil Comerc Company’’ д.о.о, Димитрија Туцовића 42/1, Краљево.

Све детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.