Навигација

Нове акредитације у јуну 2016. године

Актуелности

Током јуна месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) донело је одлуку о додели акредитације за једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација лабораторији за еталонирање:

- ДОО ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ХУМАНИЗАЦИЈУ РАДА Нови Сад, Лабораторија за еталонирање, Нови Сад, Булевар ослобођења 30

Акредитација је укинута лабораторији за испитивање:

- Концерн „ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО“ АД Сектор за квалитет Лабораторија ФВК Краљево, Индустријска 27.

Све детаљне информације о акредитованим телима за оцењивање усаглашености можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.