Навигација

Нове акредитације у августу 2016. године

Актуелности

Током августа месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације за два контролна тела и једну лабораторију за еталонирање, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Додељена је акредитација контролним телима:

- JUGOTRADE, Друштво за производњу и трговину, 11000 Београд, Драгослава Срејовића 1в

- СУПЕРЛАБ Д.О.О., Нови Београд, Милутина Миланковића 25

и лабораторији за испитивање:

- Друштво са ограниченом одговорношћу за услуге Технопроцес Панчево, Синђелићева 40ц, Панчево.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.