Навигација

Нове акредитације у децембру 2016. године

Актуелности

Током децембра месеца 2016. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. Привредно друштво Регионални центар за развој пољопривреде и села доо Сјеница, Сектор за евалуацију квалитета, Нова бб, Сјеница (акредитациони број 01-446)

2. SUPERLAB DOO, Лабораторија за контролу квалитета ИНСТИТУТ СУПЕРЛАБ, Нови Београд, Милутина Миланковића бр. 25 (акредитациони број 01-447)

3. Министарство одбране, Генералштаб Војске Србије, Копнена војска, Технички ремонтни завод „Чачак“, Одељење за ремонт посуда под притиском и ПП апарата, др. Драгише Мишовића 167 Чачак (акредитациони број 01-448).

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености.