Навигација

Међународни дан акредитације 2017

Дан акредитације

9. јуна 2017. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност сазнала више о значају акредитације.

Овогодишња тема прославе Међународног дана акредитације гласи „Акредитацијом до поверења у области грађевинарства“. Како би се на што бољи начин објаснила акредитација и промовисало коришћење акредитованих услуга оцењивања усаглашености најзначајније међународне организације у овој области (IAF, ILAC, ISO и IIOC) су израдиле вебсајт www.publicsectorassurance.org, где се на конкретним примерима може видети како акредитација и оцењивање усаглашености може да помогне сектору грађевинарства. На сајту су представљени примери из целог света који показују како јавни сектор у разним областима остварује користи од сталне примене акредитације као модерног средства које помаже рад владе и законодаваца, а обухваћене су следеће области: грађевина, криминал и безбедност, привредни развој, државна управа, енергетика, заштита животне средине, безбедност хране и пољопривреда, здравље и безбедност, здравствена заштита, производи и услуге, трговина.

 

Акредитацијом до поверења у области грађевинарства

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Xiao Jianhua, председавајући IAF-а, и Merih Malmqvist Nilsson, председавајућa ILAC-а

Акредитацијом до поверења у области грађевинарства

Овогодишња тема обележавања Међународног дана акредитације фокусира се на пружање поверења у цео систем грађевинарства и изграђеног окружења.

Примена стандарда, оцењивања усаглашености и акредитације представља афирмисан алат који се користи како би се подржала грађевинска индустрија, власници грађевинских објеката и целокупна грађевинска оператива почев од произвођача грађевинских материјала, дизајнера и архитеката до пројектаната и грађевинских инжењера. Њих користе и они који прописију политику у области овог сектора, локални органи управе и други законодавни органи, чиме се даје подршка спровођењу правне регулативе у области грађевнарства, заштити животне средине, безбедности, заштити од превара, јавном поверењу и иновацијама.

Грађевински сектор је веома важан за економски развој, стварање радних места и животну средину. У мање развијеним економијама, постојећи пословни  и приватни објекти, као и инфраструктурни пројекти као што су путеви, мостови и транспортне мрежа, су често веома осетљиви на климатске промене и ризике од елементарних непогода и катастрофа. У развијенијим економијама, грађевинарство је веома сложен и  конкурентан сектор, који пружа изазов за компаније које желе да побољшају добит и смање трошкове, унапређујући квалитет градње уз обезбеђење сигурног окружења и изградњу више одрживих зграда. Дигитална револуција је такође захватила и сектор грађевинарства са системом за пројектовање објеката и конструкција (Building Information Modelling), и коришћењем паметних и умрежених технологија у грађевинским компонентама.

Учесници ланаца снабдевања у грађевинарству су под утицајем темпа урбанизације, технолошког напретка у производњи и грађевинским техникама, захтева за заштиту животне средине, променама у пожељним стиловима дизајна, и све више глобализацијом ланаца снабдевања.

Имајући у виду ове факторе, од кључног је значаја да јавност има поверења у безбедност, сигурност и одрживост грађевинских пројеката и изграђеног окружења. Акредитација пружа то поверење обезбеђујући систем који подржава управљање ризиком и ефикасношћу уз поштовање националне или локалне регулативе. Акредитовано испитивање, еталонирање, контролисање и сертификација које користе добављачи и наручиоци предметних услуга оцењивања усаглашености обезбеђују да се грађевински пројекти одвијају ефикасно, да су градилишта безбедна и да се користе поуздани материјали. Такве услуге, такође, пружају Влади и законодавцима поуздане доказе да су изграђени објекти усклађени са законским захтевима, а постојеће зграде и даље безбедне за употребу.

Многе области из ланца снабдевања у области грађевине су покривене акредитацијом: акредитоване су лабораторије за испитивање грађевинских производа и материјала, геотекстила, техничких материјала, машина и склопова, звучне изолације, и протока ваздуха,  односно лабораторије специјализоване за еталонирање у области: акустике, масе, густине, запремине, силе, торзије, тврдоће, електротехнике, протока, притиска, температуре и влажности.

Услуга акредитоване сертификације система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и система менаџмента енергијом,  обезбеђује да грађевинске компаније имају установљене одговарајуће контролне и процесне механизме уз помоћ којих се ефикасно испоручују пројекти, контролише њихов утицај на животну средину и енергетску ефикасност, и остварује безбедна радна средина.

Контролна тела спроводе активности оцењивања усаглашености која се односе на заваривање и процедуре заваривања, опрему под притиском, цевоводе, безбедност гасне и електричне опреме, лифтове и пренос опасних материја. Под акредитацијом су и друге области контролисања или испитивања као што су надзор над употребом азбеста и оцењивање ризика од легионарске бактерије.

Брошура пружа више детаља о томе како акредитација доприноси повећању нивоа поверења у сектору грађевинарства и изграђеног окружења.

Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 100 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације у сектору грађевинарства. Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Бројне студије случаја, додатни материјал и резултати спроведених истраживања се могу преузети на поменутом вебсајту www.publicsectorassurance.org

Све детаљније информације o овогодишњем Међународном дану акредитације потражите на следећем линку http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/ .

 

Такође, ове године обележава се 19 година рада Акредитационог тела Србије (основаног 1998. године као Југословенско акредитационо тело - ЈУАТ), док је Статутом Акредитационог тела Србије установљен Дан акредитације у Републици Србији који се прославља 28. јуна.