Навигација

Одржан 17. састанак Комитета за хоризонталну хармонизацију ЕА

Међународне активности

Oд 28. до 29. марта 2017. године у Бриселу је одржан 17. састанак Комитета за хоризонталну хармонизацију Европске организације за акредитацију (ЕА HHC). Други дан састанка је био посвећен радионици у вези примене процедуре EA за евалуацију шема за оцењивање усаглашености (ЕА-1/22).  

Током трајања радионице вођена је дискусија међу 56 учесника, расположених да поделе своје искуства и питања у вези са поступањем са шемама (за оцењивање усаглашености) и власницима шема у својим свакодневним активностима. Разматрани су практични аспекти примене процедуре; нарочито како да се поступа при оцењивању и валидацији шеме према захтевима документа EA-1/22, који дефинише поступак евалуације. Дискусија је била заснована на  презентацији Акредитационог тела Холандије (RvA) у којој је представљена њихова досадашња најбоља пракса. Паралелно, на нивоу Комитета одвијају се активности како би се прикупили примери из националних акредитационих тела са циљем да се установи хармонизован приступ и најбоља пракса у овој области.

Друго кључно питање од заједничког интереса је процес који се одвија на нивоу EA, нарочито када не може да се постигне консензус међу члановима EA током првих корака оцењивања шеме. Ово је детаљно приказала и објаснила  Karine Vincent (COFRAC), потпредседник Комитета. Она је такође описала процес између  власника шема и њихових локалних акредитационих тела када се шеме развију након што су биле успешно оцењене.

Размена искустава током радионице је указала на знатан број мера за побољшање документа EA-1/22 и процеса који га подржавају. Секретаријат EA ће предузети мере у вези управљања процедуром EA-1/22, као и пружања лаког приступа документацији о шемама.

Током првог дана састанка Комитет већина времена је била посвећена питањима које су поставили чланови Комитета. Треба нагласити да је Комитет потврдио своју одлучност да одржава листу често постављаних питања (FAQ) као што то Комитет за сертификациона тела, Комитет за контролна тела и Комитет за лабораторије већ дуже време чине, како би национална акредитациона тела могла да се позивају на њих током свакодневних активности.

У складу са резолуцијом IAF-а о употреби симбола  акредитације од стране сертификационих тела, а да би се ажурирала правила онде где је то потребно, Комитет је одредио радну групу којом ће председавати Leopoldo Cortez (IPAC) која ће ревидирати документ EA-3/01 Услови за употребу симбола акредитације, позивање на акредитацију и статус потписника ЕА  MLA споразума (EA-3/01 Conditions for use of accreditation symbols, text reference to accreditation and reference to EA MLA signatory status). Радна група ће морати да преведе такозвани концепт “транспарентности”, који омогућава да клијент када експлицитно затражи акредитовану услугу, добије одговарајући документ са одговарајућем доказом за то, као што је то симбол акредитације.

 Ignacio Pina (ENAC), председник Комитета, известио је да ће Комитет бити активно укључен у примену документа EA Strategy 2025 посебно у вези два аспекта који се тичу: 1) сарадње у вези шема и 2) јединственог става ЕА. Документ EA-2/17 који садржи листу пожељних стандарда које треба примењивати током акредитације у сврху нотификације (за директиве и модуле) је био највећи резултат пројекта из 2016. године „Акредитација за нотификацију“ (AfN) да би ЕА имала јединствен став у вези нотификације. Комитет је допринео успешном исходу пројекта издавањем документа EA-2/17 и одлучан је да додатно оснажи своју улогу у подршци одрживе хармонизације поступака акредитације.  

Такође се разговарало о напретку који је постигао CASCO у раду на ревизији of ISO/IEC 17011.  Комитет је обавештен да је објављивање коначног нацрта одложено. Разматране су прелазне мере у светлу дискусија са ILAC/IAF састанака.  Комитет је одлучио да организује специфичну радионицу током свог састанка у марту 2018. године посвећену новој верзији стандарда. Више информација на http://www.european-accreditation.org/information/highlightsfrom-the-last-hhc-meeting

Састанку су испред АТС-а присуствовали Јасна Стојановић и Радивоје Николичић.