Навигација

Важне информације за сертификациона тела у вези са транзицијом на ISO 9001 и ISO 14001

Обавештења

Важне информације за сертификациона тела и њихове клијенте

Како трогодишња транзиција на ISO 9001 и ISO 14001 улази у своју последњу годину, IAF (глобална асоцијација за развој принципа и пракси за спровођење оцењивања усаглашености) усвојила је резолуцију да, почевши од 15. марта 2018, тела за оцењивање усаглашености морају спровести све почетне, надзорне и ресертификацијске провере према ISO 9001 и ISO 14001 у складу са новим верзијама - ISO 9001: 2015 и ISO 14001: 2015.

Ова резолуција наставља напоре IAF-а, његових акредитационих тела чланица, заинтересованих страна IAF-а и акредитована тела за оцењивање усаглашености да подстакну оне који треба да се унапреде на нове верзије водећих стандарда система менаџмента.

Свака организација која треба да пређе на нову верзију ISO 9001 и ISO 14001 треба да контактира своја тела за оцењивање усаглашености што је пре могуће да би се договорили у вези са њиховом провером. Додатне информације о транзицији на ISO 9001 могу се наћи овде а на ISO 14001 овде.

Као што је наведено у заједничком саопштењу ISO/IAF дана 15. септембра 2017. године у знак обележавања једне године до прелазног рока, нове верзије стандарда ISO 9001 и 14001 чине веома логичан искорак у односу на претходну верзију, дајући тиме стандарде који се баве кључним питањима, како у садашњости, тако и у будућности. Нови ISO 9001 промовише повећано укључивање руководства у систем менаџмента, уводи размишљање засновано на ризику и усклађује политику и циљеве система менаџмента квалитетом са стратегијом организације. Промене у ISO 14001 се фокусирају на кључна питања као што су заштита животне средине, побољшање еколошке перформансе,  размишљање о животном циклусу и лидерство организација у области животне средине.

Имајте у виду да ако не остварите сертификацију према  стандарду из 2015 до рока, то ће  значити да ваша сертификација више није важећа, што може утицати на вашу способност да снабдевате сва тржишта.

Xiao Jianhua, председавајући IAF-а

Више информација на http://www.iaf.nu/upFiles/IAF_communique__Important_information_for_Certification_Bodies_regarding_transition_to_ISO_9001_and_ISO_14001.pdf