Навигација

Нове акредитације у новембру 2017. године

Обавештења

Током новембра 2017. године Акредитационо тело Србије (АТС) је донело одлуке о додели акредитације, односно низ одлука о одржавању акредитације, обнављању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, суспензији акредитације, укидању акредитације, итд.

Акредитација је додељена следећим ТОУ:

1. ЈКП Београдски водовод и канализација Београд, Београд-Врачар, Кнеза Милоша 27, Сектор електромашинских постројења, Служба лабораторијских испитивања и мониторинга отпадних вода, Дунавски кеј 34, Дорћол-Београд, број предмета: 2-01-519, акредитациони број: 01-462

2. Привредно друштво за сертификацију и надзор СТАНДЦЕРТ д.о.о. Београд, Булевар Војводе Мишића 39а/VI б, Београд, број предмета: 2-07-009, акредитациони број: 07-007 

Све детаљне информације о акредитованим организацијама се могу погледати у Регистру акредитованих тела за оцењивање усаглашености