Навигација

Објављен ЕА Регистар (EA-INF/05) и документа HHC Комитета

ОбавештењаЗакони и прописи

Објављен ЕА Регистар (EA-INF/05) и документа HHC Комитета

С обзиром да постоји око 115 прописа (уредбе и директиве) ЕУ који се односе на акредитацију и оцењивање усаглашености, на вебсајту Европске организације за акредитацију (ЕА), објављен је Регистар ЕА (EA-INF/05) ових прописа. То показује велики значај улоге и вредности акредитације у Европи.

Како би се подржала акредитациона тела која су чланице ЕА, успостављен је свеобухватан Регистар законодавства ЕУ у вези са акредитацијом и оцењивањем усаглашености.

Регистар је доступан на следећем линку: ОВДЕ►

Такође, на вебсајту ЕА, објављени су документи EA Комитета за хоризонталну хармонизацију (EA  HHC)  који су прошли гласање EA чланица.

То су: 

 • ново издање документа ЕА-1/22: „ЕА процедура и критеријуми за оцењивање шема за оцењивање усаглашености“, који ступа на снагу од априла 2021. године.
  Документ можете погледати: ОВДЕ►
   
 • ново издање документа EA-2/17: „ЕА документ о акредитацији за потребе именовања”, кога морају примењивати сва национална акредитациона тела од априла 2021. године.
  Документ можете погледати: ОВДЕ►
   
 • ново упутство EA-2/20: „Саветодавне услуге и независност тела за оцењивање усаглашености“, које ступа на снагу од априла 2021. године и представља приступ ЕА (шта је прихватљиво понашање а шта није) током оцењивања независности тела за оцењивање усаглашености и оних њихових активности оцењивања усаглашености као „треће стране“ за потребе именовања, као и за сертификацију производа, процеса и услуга у односу на консултантске активности и друге активности изван обима акредитације.
  Документ можете погледати: ОВДЕ►

Срдачно, Ваш АТС