Навигација

Извештај EA за 2019. годину

АктуелностиПромоција

Објављен  Извештај EA за 2019. годину

Европска организација за акредитацију - ЕА је 6. јула 2020. године, објавила на свом сајту Извештај о раду Европске организације за акредитацију за 2019. годину.

Нови оквирни споразум о партнерству (FPA) за период од 2019. до  2022. године,  потписан је са Европском комисијом крајем 2018. године и Европским удружењем слободне трговине (EFTA) почетком 2019. године, с циљем проширивања и јачања сарадње са ЕА и њеним чланицама, како би се активно подржавао развој политике и законодавства ЕУ у циљу јачања отворене и фер трговине на европском тржишту.

У мају 2019. године покренут је нови ЕА МLА споразум за произвођаче референтних материјала, а крајем 2019. године 8 националних акредитационих тела је оцењено чиме је  потврђено да испуњавају све релевантне захтеве.

Први Извештај ЕА о функционисању акредитације у Европи , како је затражила Европска комисија, објављен је у октобру 2019. године. Циљ је да се покаже како се акредитација у Европи прихвата и користи од стране европских и националних регулатора као и власника и корисника приватних шема,  као пожељно средство да се покаже компетентност тела за оцењивање усаглашености и колико је стабилан систем акредитације.

Извештај ЕА за 2019. годину резимира све активности својих чланица, признатих заинтересованих страна и Секретаријата ЕА током 2019. године, можете погледати на следећем линку: https://european-accreditation.org/ea-report-2019-has-just-been-released

Срдачно, Ваш АТС