Навигација

Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли

ОбавештењаАктуелностиЗакони и прописи

Акредитација за шему оцењивања усаглашености у области мерила која су саставни део медицинских уређаја
       
Правилник о врстама мерила која подлежу законској контроли („Сл.гласник РС“ бр. 13/18, 45/19, 93/20) је измењен и ступио је на снагу 09.07.2020. године. Правилник је измењен на начин да су додата мерила која су саставни део медицинских уређаја (р.бр.35 и р.бр.36 Табеле у члану 2.), и која према члану 7. оверавају овлашћена тела, која по члану 9. Закона о метрологији („Сл.гласник РС“ бр. 15/16) морају бити акредитована.

У „Сл.гласник РС“ бр. 92/2020 објављени су следећи Правилници:

  • Правилник о оверавању електрокардиографа
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дијализних апарата
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део дефибрилатора
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део анестезиолошких система
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део инфузионих и перфузионих пумпи
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапијских уређаја
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део респиратора
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријки инкубатора и реанимационих топлих столова
  • Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део високофрекенцијских хирушких ножева и високофреквенцијког хирушког прибора

У складу са својим процедурама завршене су све активности на проширењу области рада АТС-а и у овој области оцењивања усаглашености. Такође, ажуриран је и документ АТС-ПА08, Области активности АТС-а.

Срдачно, Ваш АТС