Навигација

Измена обрасца Листа налаза (АТС-ПР12-О03)

ОбавештењаАктуелностиПромена документацијеНајаве догађаја

Обавештење свим акредитованим телима за оцењивање усаглашености и телима за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације о измени обрасца Листа налаза (АТС-ПР12-О03)

Акредитационо тело Србије обавештава акредитована тела за оцењивање усаглашености и тела за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације, да је измењен образац Листа налаза (АТС-ПР12-О03) на начин да се од тела за оцењивање усаглашености сада експлицитно захтева да осим анализе узрока, достави и анализу размера утврђених неусаглашености/ забринутости, што је захтев стандарда SRPS ISO/IEC 17011:2018 у коме су дати општи захтеви за акредитациона тела која акредитују тела за оцењивање усаглашености.

Анализа размера треба да омогући сагледавање опсега утврђене неусаглашености/ забринутости и њен утицај на спровођење послова оцењивања усаглашености са циљем да се уз сагледавање анализе узрока јасно дефинишу одговарајуће мере чијим предузимањем ће се утврђена неусаглашеност/ забринутост отклонити на сваком лоцираном месту настанка, отклонити узрок неусаглашености/ забринутости и спречити понављање неусаглашености. Измењеним обрасцем је сада експлицитно захтевано и да се наведе рок за отклањање забринутости.

Осим налаза који су категоризовани као неусаглашености/ забринутости, образац Листе налаза сада предвиђа и информацију о налазима у вези са активностима или документима тела за оцењивање усаглашености који треба да се размотре као места за побољшање, чиме оцењиваним телима за оцењивање усаглашености омогућавамо да одмах, без одлагања добију и друге, за њих релевантне информације које су до сада саопштаване само у оквиру Извештаја о оцењивању.

Трудили смо се да измену обрасца искористимо и за додатна појашњења у вези поступања са Листом налаза у циљу постизања веће ефикасности и ефективности при раду са истом.

Измењени образац Листа налаза (АТС-ПР12-О03) можете погледати на нашем сајту, у делу „Документа“ - „Пријаве-Обрасци“ (https://www.ats.rs/sr/dokumenta/prijave-obrasci).

За датум почетка примене измењеног обрасца утврђен је 28.03.2022. године.

Увођење у рад измењеног обрасца Листа налаза (АТС-ПР12-О03), Акредитационо тело Србије ће пропратити и одговарајућом обуком намењеној свим акредитованим тела за оцењивање усаглашености и телима за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације која ће се реализовати 25.03.2022. године, са удаљености путем Cisco Webex Meetings апликације.

Позив на обуку биће упућен свим акредитованим тела за оцењивање усаглашености и телима за оцењивање усаглашености која су у поступку акредитације, а презентације са обуке биће доступне од 25.03.2022. године на нашем сајту у делу „Документа“ - „Информативни материјал“ (https://www.ats.rs/sr/dokumenta/informativni-materijal).

Срдачно,
Ваш АТС