Навигација

Објављене Одлуке са EA MAC Комитета

ОбавештењаСарадњаМеђународне активности

Eвропска организација за акредитацију (ЕА) објавила је на свом сајту одлуке које су донешене на 48. Комитету за мултилатералне споразуме ЕА (EA MAC MEETING).

Подсећамо, да је  састанак Комитета одржан у Београду од 26. до 27. априла 2023. године, на коме је присуствовао 61 учесник из 43 национална акредитациона тела и представник Саветодавног одбора ЕА.

Током овог састанка, МАC који управља процесом колегијалног оцењивања и одлучује о статусу потписника ЕА МLA споразума, донео је следеће одлуке:

  • CYS-CYSAB, национално акредитационо тело Кипра, остаје потписник ЕА MLA у областима контролисања (ЕN ISO/IEC 17020) и сертификације производа (ЕN ISO/IEC 17065);
  • LATAK, Национално акредитационо тело Летоније, остаје потписник ЕА МLА у областима еталонирања (ЕN ISO/IEC 17025), испитивања (ЕN ISO/IEC 17025) укључујући медицинска испитивања (ЕN ISO 15189), сертификације система менаџмента (ЕN ISO/IEC 17021-1), сертификације производа (ЕN ISO/IEC 17065), контролисања (ЕN ISO/IEC 17020), сертификације особа (ЕN ISO/IEC 17024) и валидацији и верификацији (ЕN ISO 14065);
  • Одобрена је процедура: “Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387”.

MAC je одлучио да се поднесе следећи нацрт Резолуције на усвајање Генералној скупштини:

Генерална скупштина, поступајући по препоруци Савета за мултилатералне споразуме (МАC и позивајући се на Резолуцију ЕА 2022 (52) 15, одобрава да:

  • Колегијално оцењивање у области биобанкинга према EN ISO 20387:2018 – Biotechnology — Biobanking — General requirements for biobanking почеће од 1. јуна 2023. године, према документу Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387;
  • МLA ступа на снагу под условом да су најмање два члана успешно оцењена од стране колегијалних оцењивача;
  • EA ће се пријавити ILAC-у за проширење обима као признат регион за област „Biobankinga-20387“.

Такође,  МАC је закључио пројекат реинжењеринга процеса колегијалног оцењивања, једне од кључних тачака Стратегије ЕА 2025. На састанку су представљени и последњи документи који се односе на компетентност оцењивача.

Менаџмент група МАC-a (MAC Management Group) је одговорна за ефикасно управљање и усклађивање колегијалних оцењивања и рада МАC-а, укључујући састанке и састоји се од 12 чланова из акредитационих тела: АА (Аустрија), АCCREDIA (Италија), BELAC (Белгија), COFRAC (Француска) , DAkkS (Немачка), ESYD (Грчка), NA (Норвешка), NAB-MALTA (Малта), SA (Словенија), SАS (Швајцарска), SWEDAC (Шведска) и TURKAK (Турска).

МАC је поново изабрао за члана Менаџмент групе Rolf Straub из акредитационог тела Швајцарске (SAS).