Навигација

ОБЈАВЉЕНО НОВО ИЗДАЊЕ СТАНДАРДА ISO/IEC 17043:2023

ОбавештењаАктуелностиПромоција

Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) објавила је на свом сајту вест о новом издању стандарда ISO/IEC 17043:2023 Conformity assessment — General requirements for the competence of proficiency testing providers.

На Генералној скупштини ILAC-a која је одржана у новембру 2022. године усвојена је резолуција којом се дозвољава трогодишњи период имплементације од датума објављивања овог ревидираног стандарда, односно до 31. маја 2026. године, као што је приказано у наставку:
ILAC Резолуција GA 26.09

Пошто је ревидирана верзија стандарда ISO/IEC 17043 планирана за објављивање  у  2022. години или почетком 2023. године, Генерална скупштина подржава AIC  да се усвоји прелазни период од 3 године од датума објављивања. 
Имплементацију овог прелазног периода за ISO/IEC 17043 од стране потписника ILAC MRA за акредитацију провајдера за испитивање оспособљености пратиће ILAC AMC како би се осигурало да је рок постигнут. Процес који AMC користи за праћење имплементације ревидираног стандарда биће сличан оном који се користи током имплементације ISO/IEC 17025:2017.

Овде можете прочитати изворну вест.