Навигација

ИСС објавио нове техничке спецификације и нови стандард

ОбавештењаЗакони и прописи

Институт за стандардизацију Србије (ИСС) недавно је објавио две нове техничке спецификације из серије SRPS ISO/IEC TS 17021, Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 11 и Део 13.

Обе техничке спецификације су двојезичне, на српском и енглеском језику. Део 11 обухвата додатне захтеве за компетентност особља које учествује у провери и процесу сертификације система менаџмента за менаџмент објектима (FM), док се део 13 односи на захтеве за компетентност особља за проверавање и сертификацију система менаџмента за усклађеност (CMS). Њима се допуњују постојећи захтеви за компетентност, конзистентност и непристрасност тела која обављају проверу и сертификацију свих врста система менаџмента, из стандарда SRPS ISO/IEC 17021-1 објављеног 2015. године. 

Тренутно су у фази пројекта још два документа из исте серије, техничке спецификације – prSRPS ISO/IEC TS 17021-12 и  prSRPS ISO/IEC TS 17021-14. Део 12 обезбеђује захтеве за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента за сарадничке односе (CBRMS), а део 14 садржи захтеве за компетентност у процесима провере и сертификације система менаџмента записима (MSR). Њихово прихватање очекује се 1. јануара 2024. године.

SRPS стандарде и сродне документе из ове области доноси национална комисија KS CASCO.

У јулу месецу на српском језику објављен је стандард SRPS EN ISO 6009:2017, Хиподермалне игле за једнократну употребу – Кодирање бојом ради идентификације. Овим стандардом се утврђује кодирање боје ради идентификације поткожних игала за једнократну употребу, називног спољног пречника у опсегу од 0,18 mm до 3,4 mm. 

Сваки стандард има свој животни циклус, након којег се потврђује, престаје да важи или се замењује новим стандардом. Зато је важно да сви корисници који прате стандарде буду у току како би могли да послују у складу са њима.

Ову вест можете прочитати и ОВДЕ.