Навигација

Учешће АТС-а на ЕА МАC Комитету

ОбавештењаСарадњаМеђународне активности

Представници АТС-а су у периоду од 04. до 05. октобра учествовали на састанцима Комитета за мултилатералне споразуме Европске организације за акредитацију (EA MAC) који су одржани у Бриселу, Белгија. 

Састанцима је присуствовало 60 учесника из 41 националног акредитационог тела и предстваници ЕА Саветодавног одбора.

EA MAC Koмитет одговоран је за ефективно и непристрасно спровођење и праћење процеса колегијалних оцењивања. Надлежност Комитета је, између осталог, и да доноси одлуке у вези са статусом потписника мултилатералних споразума ЕА (ЕА МLА) у односу на обављена колегијална оцењивања, као и да извештава Генералну скупштину ЕА о свим донешеним одлукама. Председавајућа овог Комитета је Maria Papatzikou из грчког акредитационог тела (ESYD).

Комитет за мултилатералне споразуме се бави и доношењем политика и оперативних процедура у оквиру ЕА у вези колегијалног оцењивања, као и управљањем, избором и обуком будућих колегијалних оцењивача.


Током овог 49. заседања ЕА МАC Комитета донешене су следеће одлуке:

  •  ATCG, национално акредитационо тело Црне Горе, постаје нова земља потписница ЕА МLA споразума у областима испитивања (SRPS ISO/IEC 17025), укључујући медицинска испитивања (SRPS ISO/IEC 15189), еталонирања (SRPS ISO/IEC 17025), контролисања (SRPS ISO/IEC 17020), и сертификације прозивода (SRPS ISO/IEC 17065). Следеће оцењивање АTCG биће одржано за две године, у новембру 2024. године.
  • NAH, национално акредитационо тело Мађарске, остаје потписник у областима еталонирања (SRPS ISO/IEC 17025), испитивања (SRPS ISO/IEC 17025) укључујући медицинска испитивања (SRPS ISO/IEC 15189), контролисања (SRPS ISO/IEC 17020), провајдера за испитивање оспособљености (SRPS ISO/IEC 17043), сертификације система менаџмента (SRPS ISO/IEC 17021-1), сертификације производа (SRPS ISO/IEC 17065), сертификације особа (SRPS ISO/IEC 17024), валидације и верификације (SRPS ISO/IEC 14065 и SRPS ISO/IEC 17029). Поред тога, NАH ће сачинити извештај у вези са спровођењем корективних мера за неколико налаза који су утврђени током колегијалног оцењивања.
  •  Измена документа ЕА-2/02 - ЕА МАC је донео одлуку о измењеном документу EA-2/02 - EA Procedure for the evaluation of a National Accreditation Body која се тиче критеријума за компетентност оцењивача. Ово је уследило након коментара добијених од чланова у оквиру пројекта измене ЕА процеса колегијалног оцењивања, тј. на основу усвојених захтева од 13. октобра 2020. године.
  • MAC Менаџмент група - MAC Менаџемнт група (МG) је одговорна за ефикасно управљање и усклађивање колегијалних оцењивања и послова МАC-а, укључујући састанке и састоји се од 12 чланова.

Након недавних избора које је одржао МАC за чланство у МАC МG, од 1. јануара 2024. МАC МG чиниће представници из следећих НАТ: АА (Аустрија), АCCREDIA (Италија), BELAC (Белгија), CAI (Чешка Република), COFRAC (Француска), DAkkS (Немачка), ЕSYD (Грчка), NA (Норвешка), NAT-MALTA (Малта), SAS (Швајцарска), SWEDAC (Шведска), и UKAS (Уједињено Краљевство).

Претходни, 48. ЕА МАC Комитет одржан је у Београду, када је АТС био домаћин истог, о чему смо писали ОВДЕ.