Навигација

Обележавање 30 година постојања IAF-a

ОпштеОбавештењаМеђународне активности

Током последње три деценије, Међународни форум за акредитацију (IAF) је уложио велики напор како би се олакшала трговина, омогућио одрживи развој, заштита потрошача и животне средине, подржала индустрија, влада и регулатори. Данас, ова организација прославља тридесетогодишњицу постојања.

IAF је основан са циљем да: подржи хармонизацију акредитационих захтева, програма и поступака широм света; успостави споразуме о међусобном признавању (МLA) међу члановима ради потврде доследне примене ових захтева; подржи развој акредитационих тела и промовише своје МLA споразуме на глобалном нивоу. Ови напори довели су до значајног повећања светске прихваћености акредитованог оцењивања усаглашености. Током свих ових година, како се развијао, IAF је одржао ове кључне циљеве, оснивајући нове комитете, проширујући области и подобласти МLA на додатне јавне и приватне шеме, успостављајући јаке везе са партнерима и другим међународним организацијама и заинтересованим странама што је довело до успостављања IAF CertSearch базе података.

IAF тренутно има 97 чланова (акредитационих тела-АТ), 27 придружених чланова и шест чланова регионалних група за акредитацију. 84 АТ су потписници IAF MLA, који представљају 93 привреде, и сви чланови регионалних група за акредитацију су потписници МLA. МLA се експоненцијално проширио, обухватајући пет главних области и 24 подобласти. Свеобухватност IAF MLA споразума је доказ уложеног напора руководства, комитета и чланова IAF-a, и све већег ослањању влада, индустрије, регулатора и власника шема на програме и услуге IAF-a.

Значајан корак у развоју IAF-a представља сарадња IAF-a и ILAC-а на успостављању јединствене међународне организације за акредитацију. Замисао IAF-а је једно ново тело које ће промовисати олакшавање глобалне трговине, повећање прихваћености на тржишту и додати вредност свим заинтересованим странама јер акредитација остаје темељ повезаног и просперитетног светског економског система.

IAF ће одржати прославу поводом јубилеја током заједничких годишњих састанакa IAF-ILAC који се одржавају у периоду од 06. до 15. новембра 2023. године у Монтреалу, Канада.