Navigation

New Accreditations Granted in September 2013

Current events

In September 2013, the Accreditation Body of Serbia (ATS) made decisions on accreditation for two testing laboratories and three inspection bodies, and a series of decisions on accreditation maintenance, renewal, extension, reduction, withdrawal, etc.


Accreditation was granted to the following testing laboratories:


- Preduzeće za proizvodnju i trgovinu ALSIKO d.o.o. Belgrade;


- Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Belgrade;


and to the following inspection bodies:


- JKP Vodovod-Kruševac, Labotorija za kontrolisanje vodomera, Kruševac;


- DOO EL-AS 2000 Kraljevo;


- LOTRIČ, Laboratorija za metrologiju doo Kragujevac.


A decision on accreditation withdrawal at the CAB own request was made in case of the following testing laboratory:


- Bio-Ekološki Centar DOO Zrenjanin, Sektor laboratorije


and inspection body:


- Društvo za održavanje autoputeva „SRBIJAAUTOPUT“ D.O.O, Sektor mehanizacije Mali Požarevac, Belgrade.