Navigacija

Nove akreditacije u mesecu decembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 28. decembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i dve odluke o ukidanju akreditacije.

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

-LABMERIT DOO, laboratorija za ispitivanje i etaloniranje,

-Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO, Centar za kvalitet, Laboratorija za ispitivanje mašinskih elemenata i sistema,

-Privredno društvo za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe „REA LAB“ d.o.o., Beograd,

-Preduzeće za unutrašnju i spoljnju trgovinu i servisiranje „ROHE“ doo, Beograd,

-KONSING DOO, Laboratorija KONSING, Beograd;

i laboratorijama za etaloniranje:

-Institut IMS AD Beograd, Metrološka laboratorija za mehaničke veličine,

-„Laboratorija“ D.O.O., Beograd;

kao i kontrolnim organizacijama:

-GALENIKA AD BEOGRAD, Sektor tehnike i logistike, Služba održavanja fabrike lekova, Eh radionica-Grupa za kontrolisanje,

-Privredno društvo UNLIMITED GROUP d.o.o.

Donete su odluke o ukidanju akreditacije kontrolnim organizacijama

-N.Z. Elektronika, Čačak,

-Mašinski fakultet Kragujevac, Centar za tehničku ispravnost vozila, Kragujevac.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.