Навигација

Нове акредитације у месецу децембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 28. децембра 2009. године одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање, две лабораторије за еталонирање и две контролне организације.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и две одлуке о укидању акредитације.

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

-ЛАБМЕРИТ ДОО, лабораторија за испитивање и еталонирање,

-Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО, Центар за квалитет, Лабораторија за испитивање машинских елемената и система,

-Привредно друштво за контролу квалитета и квантитета робе „РЕА ЛАБ“ д.о.о., Београд,

-Предузеће за унутрашњу и спољњу трговину и сервисирање „ROHE“ доо, Београд,

-КОНСИНГ ДОО, Лабораторија КОНСИНГ, Бeoград;

и лабораторијама за еталонирање:

-Институт ИМС АД Београд, Метролошка лабораторија за механичке величине,

-„Лабораторија“ Д.О.О., Београд;

као и контролним организацијама:

-ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД, Сектор технике и логистике, Служба одржавања фабрике лекова, Ех радионица-Група за контролисање,

-Привредно друштво UNLIMITED GROUP д.о.о.

Донете су одлуке о укидању акредитације контролним организацијама

-Н.З. Електроника, Чачак,

-Машински факултет Крагујевац, Центар за техничку исправност возила, Крагујевац.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.