Navigacija

Održan zajednički godišnji sastanak IAF-a i ILAC-a

Međunarodne aktivnosti

Od 16. do 25. oktobra 2013. godine održani su u Seulu, Južna Koreja, zajednički godišnji sastanak Međunarodnog foruma za akreditaciju (International Accreditation Forum, IAF) i Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC). Tokom 27. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – IAF GA), koja je održana u pomenutom periodu, doneto je 23 rezolucije od kojih su najznačajnije:

- rezolucija (IAF Resolution 2013–12) o uvođenju standarda ISO/IEC TS 17021-3:2013 kao normativnog dokumenta, koji će se primenjivati zajedno sa standardom ISO/IEC 17021 u slučaju sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom (QMS), a Generalna skupština je potvrdila da će rok za usaglašavanje biti 2 godine od dana objavljivanja (2. maj 2015. godine);
- rezolucija (IAF Resolution 2013–13) o uvođenju standarda ISO/IEC 27001:2013 kao normativnog dokumenta pri čemu je Generalna skupština potvrdila da će rok za usaglašavanje biti 2 godine od dana objavljivanja (1. oktobar 2015. godine), s tim da će posle godinu dana od datuma izdavanja svi novi sertifikati koje setifikaciona tela budu izdavala morati biti u skladu na novom verzijom standarda;
- rezolucija (IAF Resolution 2013–14) o uvođenju budućeg revidiranog izdanja standarda ISO/TS 22003:2007 kao normativnog dokumenta pri čemu je Generalna skupština potvrdila da će prelazni period za primenu novog izdanja biti 3 godine od dana objavljivanja;
- rezolucija (IAF Resolution 2013–15) o uvođenju budućeg revidiranog izdanja standarda ISO 9001:2008 kao normativnog dokumenta pri čemu je Generalna skupština potvrdila da će prelazni period za primenu novog izdanja biti 3 godine od dana objavljivanja;
- rezolucija (IAF Resolution 2013–18) o uvođenju šeme GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance kao deo podobima u okviru obima IAF MLA sporazuma za oblast sertifikacije proizvoda (ISO/IEC Guide 65/17065 Product);
- rezolucija (IAF Resolution 2013–19) o reviziji dokumenta IAF PL5 kako bi isti uključio Poslovnik o radu Grupe za razmenu podataka između akreditacionih tela (Accreditation Body Information Exchange Group);
- rezolucija (IAF Resolution 2013–10) kojom Generalna skupština usvaja izveštaj Sekretarijata o prijemu organizacija African Accreditation Cooperation (AFRAC) i Arab Accreditation Cooperatin (ARAC) kao nove regionalne akreditacione grupe;
- rezolucija (IAF Resolution 2013–17) kojom je Generalna skupština usvojila potpisivanje ili proširenje MLA sporazuma za sledeća akreditaciona tela:
- INECOPI Peru (IAAC) – glavni obim ISO/IEC Guide/17065 Product,
- BoA Vijetnam (PAC)  – glavni obim ISO/IEC Guide/17065 Product,
- NABCB Indija (PAC)  – glavni obim ISO/IEC Guide/17065 Product,
- DAC Ujedinjeni arapski emirati (PAC) – podobim ISO 9001 i ISO 14001,
- IA Japan Japan (PAC) – glavni obim ISO/IEC Guide/17065 Product,
- PNAC Pakistan (PAC) – podobim ISO 9001 i ISO 14001 i
- ECA Kostarika (IAAC) – podobim ISO 14001.


Na 17. sednici Generalne skupštine ILAC-a (ILAC General Assembly, ILAC GA) usvojeno je 19 rezolucija od kojih su najvažnije sledeće:
- rezolucijom 17.10 (ILAC Resolution GA 17.10) se potvrđuje da ILAC više neće prihvatati prijave za kolegijalno ocenjivanje od strane akreditacionih tela koja se prijavljuju u cilju sticanja statusa potpisnika ILAC MRA sporazuma  a koja mogu prvo da zatraže staus potpisnika priznatih regionalih MRA/MLA sporazuma;
- rezolucijom 17.04 (ILAC Resolution GA 17.04) Generalna skupština potvrđuje potpisivanje ILAC MRA sporazuma  za sledeća akreditaciona tela:
- Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), Australia/New Zealand, for inspection,
- Belgian Accreditation Structure (BELAC), Belgija, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- Institut za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA), Bosna i Hercegovina, za oblast etaloniranja i ispitivanja (ISO/IEC 17025), i kontrolisanja,
- General Coordination for Accreditation (CGCRE), Brazil, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- Quality Management Program – Laboratory Services (QMP-LS), Kanada, za oblast ispitivanja (ISO 15189),
- Cyprus Organisation for the Promotion of Quality (CYS) Cyprus Accreditation Body (CYSAB), Kipar, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- Hellenic Accreditation System S.A (ESYD), Grčka, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA), Gvatemala, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), Indija, za oblast kontrolisanja,
- National Accreditation Body of Indonesia (KAN), Indonezija, proširenje obima za oblast ispitivanja (ISO 15189),
- L’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), Italija, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- Jamaica National Agency for Accreditation (JANAAC), Jamajka, za oblast ispitivanja (ISO/IEC 17025),
- The Kyrgyz Center of Accreditation (KCA), Kirgistan, za oblast ispitivanja (ISO/IEC 17025),
- National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property – National Accreditation Service (INDECOPI–SNA), Peru, za oblast etaloniranja i ispitivanja (ISO/IEC 17025) i kontrolisanja,
- ANSI-ASQ National Accreditation Board doing business as ACLASS & FQS, USA, proširenje obima za oblast kontrolisanja,
- International Accreditation Service, Inc (IAS), SAD, proširenje obima za oblast kontrolisanja i
- Bureau of Accreditation (BoA), Vijetnam, proširenje obima za oblast ispitivanja (ISO 15189),
- rezolucijom 17.12 (ILAC Resolution GA 17.12) se potvrđuje da će, počev od 1. januara 2014. godine, nadoknada za podnošenje prijave za prijem u članstvo iznositi 500 australijskih dolara (AUD);
 - rezolucijom 17.13 (ILAC Resolution GA 17.13) se potvrđuje da će primena ILAC MRA znaka biti proširena na oblast kontrolisanja, a da je postupak registracije ILAC MRA znaka u toku;
- rezolucijom 17.16 (ILAC Resolution GA 17.16) se potvrđuje da je Generalna skupština obaveštena o inicijativi Komiteta za laboratorije ILAC-a da ILAC podnese predlog  ISO/CASCO komitetu da započne rad na reviziji standarda ISO/IEC 17025:2005 u što kraćem roku, a da će odluku o tome ILAC doneti do 1. februara 2014. godine, nakon konsultacija koje će akreditaciona tela obaviti sa svojim klijentima – laboratorijama.


Godišnjem sastanku IAF-a i ILAC-a su ispred ATS-a prisustvovali Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a, i dr Bratislav Milošević, pomoćnik direktora ATS-a.

 


Thomas Facklam, predsedavajući EA


Učesnici CMC/MCC komiteta


Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a


Zajedničko zasedanje skupštine IAF-a i ILAC-a