Навигација

Одржан заједнички годишњи састанак IAF-а и ILAC-а

Међународне активности

Од 16. до 25. октобра 2013. године одржани су у Сеулу, Јужна Кореја, заједнички годишњи састанак Међународног форума за акредитацију (International Accreditation Forum, IAF) и Међународне организације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation, ILAC). Током 27. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – IAF GA), која је одржана у поменутом периоду, донето је 23 резолуције од којих су најзначајније:

- резолуција (IAF Resolution 2013–12) о увођењу стандарда ISO/IEC TS 17021-3:2013 као нормативног документа, који ће се примењивати заједно са стандардом ISO/IEC 17021 у случају сертификације система менаџмента квалитетом (QMS), а Генерална скупштина је потврдила да ће рок за усаглашавање бити 2 године од дана објављивања (2. мај 2015. године);
- резолуција (IAF Resolution 2013–13) о увођењу стандарда ISO/IEC 27001:2013 као нормативног документа при чему је Генерална скупштина потврдила да ће рок за усаглашавање бити 2 године од дана објављивања (1. октобар 2015. године), с тим да ће после годину дана од датума издавања сви нови сертификати које сетификациона тела буду издавала морати бити у складу на новом верзијом стандарда;
- резолуција (IAF Resolution 2013–14) о увођењу будућег ревидираног издања стандарда ISO/TS 22003:2007 као нормативног документа при чему је Генерална скупштина потврдила да ће прелазни период за примену новог издања бити 3 године од дана објављивања;
- резолуција (IAF Resolution 2013–15) о увођењу будућег ревидираног издања стандарда ISO 9001:2008 као нормативног документа при чему је Генерална скупштина потврдила да ће прелазни период за примену новог издања бити 3 године од дана објављивања;
- резолуција (IAF Resolution 2013–18) о увођењу шеме GlobalG.A.P. Integrated Farm Assurance као део подобима у оквиру обима IAF MLA споразума за област сертификације производа (ISO/IEC Guide 65/17065 Product);
- резолуција (IAF Resolution 2013–19) о ревизији документа IAF PL5 како би исти укључио Пословник о раду Групе за размену података између акредитационих тела (Accreditation Body Information Exchange Group);
- резолуција (IAF Resolution 2013–10) којом Генерална скупштина усваја извештај Секретаријата о пријему организација African Accreditation Cooperation (AFRAC) и Arab Accreditation Cooperatin (ARAC) као нове регионалне акредитационе групе;
- резолуција (IAF Resolution 2013–17) којом је Генерална скупштина усвојила потписивање или проширење МЛА споразума за следећа акредитациона тела:
- INECOPI Перу (IAAC) – главни обим ISO/IEC Guide/17065 Product,
- BoA Вијетнам (PAC)  – главни обим ISO/IEC Guide/17065 Product,
- NABCB Индија (PAC)  – главни обим ISO/IEC Guide/17065 Product,
- DAC Уједињени арапски емирати (PAC) – подобим ISO 9001 и ISO 14001,
- IA Japan Јапан (PAC) – главни обим ISO/IEC Guide/17065 Product,
- PNAC Пакистан (PAC) – подобим ISO 9001 и ISO 14001 и
- ECA Костарика (IAAC) – подобим ISO 14001.


На 17. седници Генералне скупштине ILAC-а (ILAC General Assembly, ILAC GA) усвојено је 19 резолуција од којих су најважније следеће:
- резолуцијом 17.10 (ILAC Resolution GA 17.10) се потврђује да ILAC више неће прихватати пријаве за колегијално оцењивање од стране акредитационих тела која се пријављују у циљу стицања статуса потписника ILAC MRA споразума  а која могу прво да затраже стаус потписника признатих регионалих MRA/MLA споразума;
- резолуцијом 17.04 (ILAC Resolution GA 17.04) Генерална скупштина потврђује потписивање ILAC MRA споразума  за следећа акредитациона тела:
- Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ), Australia/New Zealand, for inspection,
- Belgian Accreditation Structure (BELAC), Белгија, проширење обима за област контролисања,
- Институт за акредитацију Босне и Херцеговине (BATA), Босна и Херцеговина, за област еталонирања и испитивања (ISO/IEC 17025), и контролисања,
- General Coordination for Accreditation (CGCRE), Бразил, проширење обима за област контролисања,
- Quality Management Program – Laboratory Services (QMP-LS), Канада, за област испитивања (ISO 15189),
- Cyprus Organisation for the Promotion of Quality (CYS) Cyprus Accreditation Body (CYSAB), Кипар, проширење обима за област контролисања,
- Hellenic Accreditation System S.A (ESYD), Грчка, проширење обима за област контролисања,
- Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA), Гватемала, проширење обима за област контролисања,
- National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB), Индија, за област контролисања,
- National Accreditation Body of Indonesia (KAN), Индонезија, проширење обима за област испитивања (ISO 15189),
- L’Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA), Италија, проширење обима за област контролисања,
- Jamaica National Agency for Accreditation (JANAAC), Јамајка, за област испитивања (ISO/IEC 17025),
- The Kyrgyz Center of Accreditation (KCA), Киргистан, за област испитивања (ISO/IEC 17025),
- National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property – National Accreditation Service (INDECOPI–SNA), Перу, за област еталонирања и испитивања (ISO/IEC 17025) и контролисања,
- ANSI-ASQ National Accreditation Board doing business as ACLASS & FQS, USA, проширење обима за област контролисања,
- International Accreditation Service, Inc (IAS), САД, проширење обима за област контролисања и
- Bureau of Accreditation (BоA), Вијетнам, проширење обима за област испитивања (ISO 15189),
- резолуцијом 17.12 (ILAC Resolution GA 17.12) се потврђује да ће, почев од 1. јануара 2014. године, надокнада за подношење пријаве за пријем у чланство износити 500 аустралијских долара (AUD);
 - резолуцијом 17.13 (ILAC Resolution GA 17.13) се потврђује да ће примена ILAC MRA знака бити проширена на област контролисања, а да је поступак регистрације ILAC MRA знака у току;
- резолуцијом 17.16 (ILAC Resolution GA 17.16) се потврђује да je Генерална скупштина обавештена о иницијативи Комитета за лабораторије ILAC-a da ILAC поднесе предлог  ISO/CASCO комитету да започне рад на ревизији стандарда ISO/IEC 17025:2005 у што краћем року, а да ће одлуку о томе ILAC донети до 1. фебруара 2014. године, након консултација које ће акредитациона тела обавити са својим клијентима – лабораторијама.


Годишњем састанку IAF-а и ILAC-а су испред АТС-а присуствовали Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а, и др Братислав Милошевић, помоћник директора АТС-а.

 


Thomas Facklam, председавајући ЕА


Учесници CMC/MCC комитета


Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а


Заједничко заседање скупштине IAF-а и ILAC-а