Navigacija

Regionalna radionica posvećena ocenjivanju usaglašenosti - IPA 2011

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 6. do 9. novembra 2013. godine u Opatiji, Hrvatska, je u okviru regionalnog IPA 2011 projekta „Infrastruktura kvaliteta u zemljama zapadnog Balkana i Turskoj“ održana Regionalna radionica posvećena ocenjivanju usaglašenosti. Radionica je sačinjavala drugi tematski dan 9. međunarodne konferencije “KOMPETENTNOST LABORATORIJA 2013.“, koju je organizovalo Hrvatsko udruženje laboratorija, CROLAB, uz podršku pomenutog projekta, koja je bila posvećena laboratorijima i njihovoj saradnji sa telima državne uprave, fakultetima, institutima, agencijama i privredom imajući u vidu članstvo Hrvatke u EU, kao i mogućnostima unapređenja saradnje među laboratorijama u regionu. Inače, ove godine udruženje laboratorija CROLAB slavi jubilej – deset godina od osnivanja.


Regionalnoj radionici, posvećenoj ocenjivanju usaglašenosti, prisustvovali su predstavnici nacionalnih akreditacionih tela, nacionalnih metroloških instituta i nadležnih ministarstava, kao i predstavnici udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti iz zemalja korisnika IPA 2011 projekta iz regiona (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Srbija, Hrvatska, Crna Gora) i Turske. Posebno se razgovaralo o saradnji između nacionalnih metroloških instituta i nacionalnih tela za akreditaciju, a predstavljene su i tekuće i planirane regionalne inicijative za unapređenje saradnje. Jedan od ciljeva ovog dela radionice je bio da se dogovore predlozi buduće podrške infrastrukturi kvaliteta kroz nastavak IPA projekta koji će biti predočeni na sastanku u Briselu 20. novembra 2013. godine između članova Odbora za saradnju u okviru projekta (Co-operation Committee members) i Evropske komisije i EFTA-e.

Druga tema radionice odnosila se na aktivnosti i razmenu iskustava između već formiranih nacionalnih udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti u regionu, pre svega u Hrvatskoj, Makedoniji i Turskoj i, od nedavno, u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Osim iskustava pomenutih kolega iz regiona predstavljena su i iskustva turskih udruženja TURKLAB i UDDER. Takođe je diskutovano o inicijativama i mogućnostima za formiranje udruženja u onim zemljama u kojima trenutno ne postoje nacionalna udruženja tela za ocenjivanje u saglašenosti (Albanija, Kosovo i Crna Gora). Kako je Hrvatsko udruženje laboratorija, CROLAB, jedino za sada članica EUROLAB-a u regionu, o svojim iskustvima govorila je Štefica Cerjan Stefanović, predsednica CROLAB-a. Svoja iskustva prisutnima je prenela i Magdalena Trajkovska Trpevska, predsednica MAKLAB-a (Makedonskog udruženja laboratorija).

Takođe je bilo reči o ulogama nacionalnih tela za akreditaciju, nacionalnih metroloških instituta i ministarstava u radu i organizaciji udruženja kako bi se ostvario balans između učešća državnih organa u radu nezavisnih asocijacija tela za ocenjivanje usaglašenosti. Inače, najveći broj članova udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti čine upravo akreditovane laboratorije, kontrolna i sertifikaciona tela.

Učesnici radionice posebno su naglasili neophodnost i potrebu da nacionalna udruženja tela za ocenjivanje usaglašenosti u regionu sarađuju i razmenjuju iskustva kao što su sve intezivnije počela da sarađuju i sama tela za ocenjivanje usaglašenosti. Razgovarano je i o potrebi formiranja regionalnog udruženja, ali je konstatovano da je za taj korak u ovom trenutku još uvek rano i da je prvo potrebno postepeno ojačati saradnju nacionalnih udruženja kroz intenziviranje organizovanja zajedničkih skupova za svoje članice ili pozivanjem tela iz regiona na učešće u radu skupova (seminara, radionica, obuka) koje organizuju nacionalna udruženja, pogotovo u onim zemljama gde ne postoje jezičke barijere.

Radionici je ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) prisustvovala Jasna Stojanović, v.d. direktora, mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a, ispred Privredne komore Srbije, Željko Lalić ispred Ministarstva privrede (MP) i Ljiljana Mićić ispred Direkcije za mere i dragocene metale (DMDM).


David Norris, vođa projektnog tima IPA 2011, i Jasna Stojanović, v.d. direktora ATS-a


mr Snježana Pupavac, predsednica Upravnog odbora ATS-a


Željko Lalić, MP, i Ljiljana Mićić, DMDM