Навигација

Регионална радионица посвећена оцењивању усаглашености - IPA 2011

Међународне активности

У периоду од 6. до 9. новембра 2013. године у Опатији, Хрватска, је у оквиру регионалног IPA 2011 пројекта „Инфраструктура квалитета у земљама западног Балкана и Турској“ одржана Регионална радионица посвећена оцењивању усаглашености. Радионица је сачињавала други тематски дан 9. међународне конференције “КОМПЕТЕНТНОСТ ЛАБОРАТОРИЈА 2013.“, коју је организовало Хрватско удружење лабораторија, CROLAB, уз подршку поменутог пројекта, која је била посвећена лабораторијима и њиховој сарадњи са телима државне управе, факултетима, институтима, агенцијама и привредом имајући у виду чланство Хрватке у ЕУ, као и могућностима унапређења сарадње међу лабораторијама у региону. Иначе, ове године удружење лабораторија CROLAB слави јубилеј – десет година од оснивања.


Регионалној радионици, посвећеној оцењивању усаглашености, присуствовали су представници националних акредитационих тела, националних метролошких института и надлежних министарстава, као и представници удружења тела за оцењивање усаглашености из земаља корисника IPA 2011 пројекта из региона (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Србија, Хрватска, Црна Гора) и Турске. Посебно се разговарало о сарадњи између националних метролошких института и националних тела за акредитацију, а представљене су и текуће и планиране регионалне иницијативе за унапређење сарадње. Један од циљева овог дела радионице је био да се договоре предлози будуће подршке инфраструктури квалитета кроз наставак ИПА пројекта који ће бити предочени на састанку у Бриселу 20. новембра 2013. године између чланова Одбора за сарадњу у оквиру пројекта (Co-operation Committee members) и Европске комисије и ЕФТА-е.

Друга тема радионице односила се на активности и размену искустава између већ формираних националних удружења тела за оцењивање усаглашености у региону, пре свега у Хрватској, Македонији и Турској и, од недавно, у Босни и Херцеговини и Србији. Осим искустава поменутих колега из региона представљена су и искуства турских удружења TURKLAB и UDDER. Такође је дискутовано о иницијативама и могућностима за формирање удружења у оним земљама у којима тренутно не постоје национална удружења тела за оцењивање у саглашености (Албанија, Косово и Црна Гора). Како je Хрватско удружење лабораторија, CROLAB, јединo за сада чланицa EUROLAB-а у региону, о својим искуствима говорилa je Штефица Церјан Стефановић, председница CROLAB-а. Своја искуства присутнима је пренела и Магдалена Трајковска Трпевска, председница МАКЛАБ-а (Македонског удружења лабораторија).

Такође је било речи о улогама националних тела за акредитацију, националних метролошких института и министарстава у раду и организацији удружења како би се остварио баланс између учешћа државних органа у раду независних асоцијација тела за оцењивање усаглашености. Иначе, највећи број чланова удружења тела за оцењивање усаглашености чине управо акредитоване лабораторије, контролна и сертификациона тела.

Учесници радионице посебно су нагласили неопходност и потребу да национална удружења тела за оцењивање усаглашености у региону сарађују и размењују искуства као што су све интезивније почела да сарађују и сама тела за оцењивање усаглашености. Разговарано је и о потреби формирања регионалног удружења, али је констатовано да је за тај корак у овом тренутку још увек рано и да је прво потребно постепено ојачати сарадњу националних удружења кроз интензивирање организовања заједничких скупова за своје чланице или позивањем тела из региона на учешће у раду скупова (семинара, радионица, обука) које организују национална удружења, поготово у оним земљама где не постоје језичке баријере.

Радионици је испред Акредитационог тела Србије (АТС) присуствовала Јасна Стојановић, в.д. директора, мр Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а, испред Привредне коморе Србије, Жељко Лалић испред Министарства привреде (МП) и Љиљана Мићић испред Дирекције за мере и драгоцене метале (ДМДМ).


David Norris, вођа пројектног тима IPA 2011, и Јасна Стојановић, в.д. директора АТС-а


мр Сњежана Пупавац, председница Управног одбора АТС-а


Жељко Лалић, МП, и Љиљана Мићић, ДМДМ