Navigacija

Objavljen javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u projektu EU za energetsko označavanje i eko dizajn proizvoda

ObaveštenjaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

U okviru projekta koji finansira EU u vezi sa energetskim označavanjem i eko-dizajnom proizvoda, “Uspostavljanje i jačanje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa direktivom o energetskom označavanju proizvoda i ekodizajn direktivom”, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije zajedno sa projektom objavljuje Javni poziv telima za ocenjivanje usaglašenosti (TOU) za učešće u realizaciji projekta. O svrhi ovog poziva kao i o načinu i kriterijumima prijave za učešće u istom, može se pogledati iz Javnog poziva koji se preuzima ovde, a formular na internet stranicama https://tehnis.privreda.gov.rs/o-tehnisu.html ili https://www.mre.gov.rs/aktuelno.php.

Opšta svrha projekta “Energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda” je unapređenje faze primene propisa na tržištu o energetskoj efikasnosti proizvoda iz oblasti energije (primena uredbi i pravilnika Republike Srbije, koje prenose evropske direktive 2010/30/EU i 2009/125/EK).

Ciljevi projekta'Energetsko označavanje i eko-dizajn proizvoda' jeste da se jačaju kapaciteti proizvođača, dobavljača, trgovaca, tržišnih inspekcija i tela za ocenjivanje usaglašenosti, kako bi se pridržavali novih regulativa i kako bi ispunjavali odgovarajuće zahteve, nakon čega sledi pregled tržišne situacije i kampanja podizanja svesti koja je posvećena svim relevantnim zainteresovanim stranama. Detaljnije o ovom projektu može se pročitati na sledećem linku: http://energy-labelling-eco-design.euzatebe.rs/rs/o-projektu.