Навигација

Објављен јавни позив телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) за учешће у пројекту ЕУ за енергетско означавање и еко дизајн производа

ОбавештењаСарадњаМеђународне активности

У оквиру пројекта који финансира ЕУ у вези са енергетским означавањем и еко-дизајном производа, “Успостављање и јачање капацитета тела за оцењивање усаглашености производа са директивом о енергетском означавању производа и екодизајн директивом”, Министарство рударства и енергетике Републике Србије заједно са пројектом објављује Јавни позив телима за оцењивање усаглашености (ТОУ) за учешће у реализацији пројекта. O сврхи овог позива као и о начину и критеријумима пријаве за учешће у истом, може се погледати из Јавног позива који се преузима овде, а формулар на интернет страницама https://tehnis.privreda.gov.rs/o-tehnisu.html или https://www.mre.gov.rs/aktuelno.php.

Општа сврха пројекта “Енергетско означавање и еко-дизајн производа” је унапређење фазе примене прописа на тржишту о енергетској ефикасности производа из области енергије (примена уредби и правилника Републике Србије, које преносе европске директиве 2010/30/ЕУ и 2009/125/ЕК).

Циљеви пројекта'Енергетско означавање и еко-дизајн производа' јесте да се јачају капацитети произвођача, добављача, трговаца, тржишних инспекција и тела за оцењивање усаглашености, како би се придржавали нових регулатива и како би испуњавали одговарајуће захтеве, након чега следи преглед тржишне ситуације и кампања подизања свести која је посвећена свим релевантним заинтересованим странама. Детаљније о овом пројекту може се прочитати на следећем линку: http://energy-labelling-eco-design.euzatebe.rs/rs/o-projektu.