Navigacija

Održana 51. sednica Generalne skupštine EA

ObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

U periodu od 18. do 19. maja 2022. godine održana je 51. sednica Generalne skupštine EA, koja je okupila oko 90 učesnika iz 48 nacionalnih akreditacionih tela, kao i predstavnike Evropske Komisije, EFTA-e, 14 prepoznatih zainteresovanih strana i Saveta EA.

Sednica je održana “sa udaljenosti”, a izdvajamo sledeće odluke:

Rezolucija EA 2022 (51) 01

Generalna skupština bira novo rukovodstvo EA na dvogodišnji mandat počev od 1. januara 2023. godine:

  • Predsednik EA: Maureen Logghe, BELAC
  • Potpredsednik EA: Cecilie Laake, NA

Članovi izvršnog odbora: Leopoldo Cortez, IPAC Roeland Nieuweboer, RvA Karine Vincent, COFRAC Jesper Hoy, DANAK

Članovi tehničkog upravnog odbora (predsedavajući komiteta):

  • Predsedavajuća saveta EA MLA: Maria Papatzikou, ESYD;
  • Predsedavajući komiteta za horizontalnu harmonizaciju EA (EA HHC): Gabriel Zrenner, DAkkS;
  • Predsedavajući Komiteta za laboratorije (EA LC): Sergio Guzzi, ACCREDIA;
  • Predsedavajući Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC): Casper van Erp, RvA;
  • Predsedavajući Komiteta za kontrolna tela (EA IC): Marek Wilgos, PCA.

Rezolucija EA 2022 (51) 04
Generalna skupština, postupajući po preporuci Izvršnog odbora, saglasna je i smatra da je suportno razumnosti i pravičnosti ako bilo koja članica EA ne poštuje propise u vezi sa sankcijama EU. Članice EA ne mogu ponuditi usluge akreditacije TOU, osnovanim u Rusiji i Belorusiji, ako su tela navedena na listi sankcija EU. Poštovanje propisa EU o sankcijama smatra se obavezom u skladu sa poglavljem 5 procedure EA-1/17 EA Poslovnik o radu. Izvršni odbor može da suspenduje članstvo članice EA ako ne ispunjava svoje obaveze prema EA.

Rezolucija EA 2022 (51) 12
Generalna skupština, postupajući po preporuci Tehničkog upravnog odbora i na osnovu odobrenja Komiteta za horizontalnu harmonizaciju, odobrava da:
“Preferirani standard za akreditaciju kliničke patologije je EN ISO 15189. Pod kliničkom patologijom u ovom kontekstu se podrazumeva ispitivanje tkiva ili ćelijskog materijala u svrhu dijagnoze i eventualnih preporuka za terapiju. Takodje, uključuje i ispitivanje tela osobe koja je umrla prirodnim putem, pomoću obdukcije. To ne treba shvatiti kao forenzička ispitivanja ili forenzička obdukcija.
Međutim, ako akreditovane usluge uključuju dalje korake dijagnoze i eventualne preporuke za terapjju, standard EN ISO/IEC 17020 se takođe može smatrati odgovarajućim pod uslovom da se svi zahtevi preferiranog standarda koriste kao dodatni zahtevi u procesu akreditacije.”

Rezolucija EA 2022 (51) 13
Generalna skupština, postupajući po preporuci Komiteta za horizontalnu harmonizaciju, slaže se da HHC započne reviziju EA-1/06 EA Multilateral Agreement - Criteria for Signing - Policy and Procedures for Development na osnovu razloga za reviziju navedenih u dokumentu EAGA(22)05-26.

Rezolucija EA 2022 (51) 15
Generalna skupština, postupajući po preporuci Komiteta za sertifikaciona tela (EA CC), saglasna je da EA povuče dokument EA-6/04 M: 2011 EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites.
 

Srdačno,

Vaš ATS