Навигација

Одржана 51. седница Генералне скупштине ЕА

ОбавештењаАктуелностиМеђународне активности

У периоду од 18. до 19. маја 2022. године одржана је 51. седница Генералне скупштине ЕА, која је окупила око 90 учесника из 48 националних акредитационих тела, као и представнике Европске Комисије, EFTA-e, 14 препознатих заинтересованих страна и Савета ЕА.

Седница је одржана “са удаљености”, а издвајамо следеће одлуке:

Резолуција ЕА 2022 (51) 01

Генерална скупштина бира ново руководство ЕА на двогодишњи мандат почев од 1. јануара 2023. године:

  • Председник ЕА: Maureen Logghe, BELAC
  • Потпредседник ЕА: Cecilie Laake, NA

Чланови извршног одбора: Leopoldo Cortez, IPAC Roeland Nieuweboer, RvA Karine Vincent, COFRAC Jesper Hoy, DANAK

Чланови техничког управног одбора (председавајући комитета):

  • Председавајућа савета EA MLA: Maria Papatzikou, ESYD;
  • Председавајући комитета за хоризонталну хармонизацију ЕA (EA HHC): Gabriel Zrenner, DAkkS;
  • Председавајући Комитета за лабораторије (EA LC): Sergio Guzzi, ACCREDIA;
  • Председавајући Комитета за сертификациона тела (EA CC): Casper van Erp, RvA;
  • Председавајући Комитета за контролна тела (EA IC): Marek Wilgos, PCA.

Резолуција ЕА 2022 (51) 04
Генерална скупштина, поступајући по препоруци Извршног одбора, сагласна је и сматра да је супортно разумности и правичности ако било која чланица ЕА не поштује прописе у вези са санкцијама ЕУ. Чланице ЕА не могу понудити услуге акредитације ТОУ, основаним у Русији и Белорусији, ако су тела наведена на листи санкција ЕУ. Поштовање прописа ЕУ о санкцијама сматра се обавезом у складу са поглављем 5 процедуре EA-1/17 EA Пословник о раду. Извршни одбор може да суспендује чланство чланице ЕА ако не испуњава своје обавезе према ЕА.

Резолуција ЕА 2022 (51) 12
Генерална скупштина, поступајући по препоруци Техничког управног одбора и на основу одобрења Комитета за хоризонталну хармонизацију, одобрава да:
“Преферирани стандард за акредитацију клиничке патологије је EN ISO 15189. Под клиничком патологијом у овом контексту се подразумева испитивање ткива или ћелијског материјала у сврху дијагнозе и евентуалних препорука за терапију. Такодје, укључује и испитивање тела особе која је умрла природним путем, помоћу обдукције. То не треба схватити као форензичка испитивања или форензичка обдукција.
Међутим, ако акредитоване услуге укључују даље кораке дијагнозе и евентуалне препоруке за терапјју, стандард EN ISO/IEC 17020 се такође може сматрати одговарајућим под условом да се сви захтеви преферираног стандарда користе као додатни захтеви у процесу акредитације.”

Резолуција ЕА 2022 (51) 13
Генерална скупштина, поступајући по препоруци Комитета за хоризонталну хармонизацију, слаже се да HHC започне ревизију EA-1/06 EA Multilateral Agreement - Criteria for Signing - Policy and Procedures for Development на основу разлога за ревизију наведених у документу EAGA(22)05-26.

Резолуција ЕА 2022 (51) 15
Генерална скупштина, поступајући по препоруци Комитета за сертификациона тела (EA CC), сагласна је да ЕА повуче документ EA-6/04 M: 2011 EA Guidelines on the Accreditation of Certification of Primary Sector Products by Means of Sampling of Sites.
 

Срдачно,

Ваш АТС