Navigacija

47. EA MAC održan u Torinu

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

EA Savet za multilateralne sporazume (EA MAC) je 4. i 5. oktobra 2022. godine održao 47. sastanak.

EA MAC je komitet koji upravlja procesom kolegijalnog ocenjivanja i odlučuje o dodeli statusa EA MLA sporazuma nacionalnih akreditacionih tela (NAT).

Na sastanku je prisustvovalo 62 učesnika, uključujući predstavnika EA Savetodavnog odbora i članove 34 NAT. 

Ispred Akreditacionog tela Srbije (ATS) komitetu je prisustvovao v.d. direktora ATS-a, mr Dragan Pušara.

Na sastanku MAC-a donete su odluke o statusima EA MLA sporazuma pojedinih članica EA, učesnici su upoznati sa novim EA dokumentima, zvanično su potvrđene promene u pojedinim NAT. Jedna od promena koja je potvrđena bila je i promena liderstva u ATS-u kroz pozitivnu ocenu kompetencija novog direktora, mr Dragana Pušare.

Na EA MAC-u  donete su sledeće odluke:

  • Nacionalno akreditaciono telo Islanda (ISAC), postaje potpisnica EA MLA sporazuma u oblasti kontrolisanja.
  • Nacionalno akreditaciono telo Kipra (CYS-CYSAB) ostaje potpisnica EA MLA sporazuma u oblasti etaloniranja, ispitivanja, uključujući medicinsko ispitivanje.

Članovi EA MAC komiteta su potvrdili da kolegijalno ocenjivanje u oblasti kontrolisanja i sertifikacije proizvoda treba da se održi na lokaciji akreditacionog tela najkasnije u naredna 4 meseca. EA MAC će doneti odluke u ove dve oblasti na osnovu ishoda kolegijalnog ocenjivanja. Predstavnici EA MAC-a su odlučili  da se kompletno ponovno ocenjivanje realizuje u roku od dve godine od poslednje dana ponovnog ocenjivanja (oktobar 2023. godine).

  • Nacionalno akreditaciono telo Švedske (SWEDAC), ostaje potpisnik EA MLA sporazuma u oblasti etaloniranja, ispitivanja, uključujući medicinska ispitivanja, kontrolisanja, sertifikacije sistema menadžmenta sertifikacija proizvoda sertifikacije osoba validacija i verifikacija i PT provajdera.

Učesnici EA MAC odlučuli su  da se osvedočenje u oblasti PT provajdera obavi u roku od godinu dana od datuma odluke EA MAC i da bude u skladu sa politikom EA MAC i procedurom kolegijalnog ocenjivanja sa udaljenosti tokom pandemije COVID-19. EA MAC će pratiti rezultate osvedočenja.

Sledeće kompletno ponovno ocenjivanje planirano je za realizaciju u novembru 2024. godine. Zbog popuštanja restrikcija usled pandemije COVID-19, EA MAC je doneo odluku da od 1. januara 2023. godine, sva kolegijalna ocenjivanja budu uživo.

EA MAC je ponovo prihvatio NAAU kao  potpisnika EA MLA sporazuma i predložio da  kompletno ponovno ocenjivanje ovog NAT  bude održano sa udaljenosti u maju 2023. godine.

  • EA MAC je odobrio novi dokument EA-2/02 S3 M (planiranje kolegijalnog ocenjivanja bazirano na riziku). Navedeni dokument je potrebno usvojiti od strane  Generalne skupštine EA. EA MAC usaglasio se vezano za primenu uvođenja dokumenta EA-2/02 S3 M od 1. januara 2023. godine za sva ocenjianja planirana u 2024.

Vodeći “peer evaluatori” će biti obučeni za primenu ovog dokumenta, a MAC će biti uključen u pregled rezultata pristupa zasnovanog na riziku kako bi imali usklađen pristup u sprovođenju dokumenta.

-    EA MAC je usvojio proceduru EA-2/02 S4 (G), kako bi mogla da se primenjuje tokom vanredne situacije.
-    Kolegijalna ocenjivanja u oblasti validacije i verifikacije u skladu sa standardom EN ISO/IEC 17029 će početi da se primenjuju od 5. oktobra 2022. godine.

EA MAC odlučio je da pokrene EA MLA tela za validaciju i verifikaciju (EN ISO/IEC 17029) na osnovu najmanje jedne uspešne realizovane tranzicije TOU na standard  EN ISO/IEC 17029 (nivo 3) i EN ISO 14065:2020 (nivo 4) ili najmanje jednog uspešnog kolegijalnog ocenjivanja NAT prema EN ISO/IEC 17029. Prvi potpisnici EA MLA prema standardu EN ISO/IEC 17029 su NAT Španije (ENAC) I NAT Turske (TURKAK).

U slučaju tranzicije, Sekretarijat će ažurirati status NAT potpisnika EA MLA za validaciju i verifikaciju kako bi uključio standard EN ISO/IEC 17029, na osnovu informacija koje je obezbedilo NAT koje je izdalo akreditaciju prema standardu EN ISO/IEC 17029 i EN ISO 14065:2020.

Potvrđeno je da će domaćin sledećeg EA MAC-a biti ATS, u Beogradu, u aprilu 2023. godine.

Srdačno,

Vaš ATS