Навигација

47. ЕА МАC одржан у Торину

ОбавештењаАктуелностиСарадњаМеђународне активности

ЕА Савет за мултилатералне споразуме (ЕА МАC) је 4. и 5. октобра 2022. године одржао 47. састанак.

ЕА МАC је комитет који управља процесом колегијалног оцењивања и одлучује о додели статуса ЕА МLА споразума националних акредитационих тела (НАТ).

На састанку је присуствовало 62 учесника, укључујући представника ЕА Саветодавног одбора и чланове 34 НАТ. 

Испред Акредитационог тела Србије (АТС) комитету је присуствовао в.д. директора АТС-а, мр Драган Пушара.

На састанку МАC-а донете су одлуке о статусима ЕА МLА споразума појединих чланица ЕА, учесници су упознати са новим ЕА документима, званично су потврђене промене у појединим НАТ. Једна од промена која је потврђена била је и промена лидерства у АТС-у кроз позитивну оцену компетенција новог директора, мр Драгана Пушаре.

На ЕА МАC-у  донете су следеће одлуке:

  • Национално акредитационо тело Исланда (ISAC), постаје потписница ЕА МLА споразума у области контролисања.
  • Национално акредитационо тело Кипра (CYS-CYSAB) остаје потписница ЕА МLА споразума у области еталонирања, испитивања, укључујући медицинско испитивање.

Чланови ЕА МАC комитета су потврдили да колегијално оцењивање у области контролисања и сертификације производа треба да се одржи на локацији акредитационог тела најкасније у наредна 4 месеца. ЕА МАC ће донети одлуке у ове две области на основу исхода колегијалног оцењивања. Представници ЕА МАC-а су одлучили  да се комплетно поновно оцењивање реализује у року од две године од последње дана поновног оцењивања (октобар 2023. године).

  • Национално акредитационо тело Шведске (SWEDAC), остаје потписник ЕА МLA споразума у области еталонирања, испитивања, укључујући медицинска испитивања, контролисања, сертификације система менаџмента сертификација производа сертификације особа валидација и верификација и ПT провајдера.

Учесници ЕА МАC одлучули су  да се осведочење у области ПT провајдера обави у року од годину дана од датума одлуке ЕА МАC и да буде у складу са политиком ЕА МАC и процедуром колегијалног оцењивања са удаљености током пандемије CОVID-19. ЕА МАC ће пратити резултате осведочења.

Следеће комплетно поновно оцењивање планирано је за реализацију у новембру 2024. године. Због попуштања рестрикција услед пандемије CОVID-19, ЕА МАC је донео одлуку да од 1. јануара 2023. године, сва колегијална оцењивања буду уживо.

ЕА МАC је поново прихватио NAAU као  потписника ЕА МLА споразума и предложио да  комплетно поновно оцењивање овог НАТ  буде одржано са удаљености у мају 2023. године.

  • ЕА МАC је одобрио нови документ ЕА-2/02 S3 М (планирање колегијалног оцењивања базирано на ризику). Наведени документ је потребно усвојити од стране  Генералнe скупштинe ЕА. ЕА МАC усагласио се везано за примену увођења документа ЕА-2/02 S3 М од 1. јануара 2023. године за сва оцењиања планирана у 2024.

Водећи “pееr евалуатори” ће бити обучени за примену овог документа, а МАC ће бити укључен у преглед резултата приступа заснованог на ризику како би имали усклађен приступ у спровођењу документа.

-    ЕА МАC је усвојио процедуру ЕА-2/02 S4 (G), како би могла да се примењује током ванредне ситуације.
-    Колегијална оцењивања у области валидације и верификације у складу са стандардом ЕN ISО/IEC 17029 ће почети да се примењују од 5. октобра 2022. године.

ЕА МАC одлучио је да покрене ЕА МLА тела за валидацију и верификацију (ЕN ISО/IEC 17029) на основу најмање једне успешне реализоване транзиције ТОУ на стандард  ЕN ISО/IEC 17029 (ниво 3) и ЕN ISО 14065:2020 (ниво 4) или најмање једног успешног колегијалног оцењивања НАТ према ЕN ISО/IEC 17029. Први потписници ЕА МLА према стандарду ЕN ISО/IEC 17029 су НАТ Шпаније (ENAC) И НАТ Турске (ТУРКАК).

У случају транзиције, Секретаријат ће ажурирати статус НАТ потписника ЕА МLА за валидацију и верификацију како би укључио стандард ЕN ISО/IEC 17029, на основу информација које је обезбедило НАТ које је издало акредитацију према стандарду ЕN ISO/IEC 17029 и ЕN ISO 14065:2020.

Потврђено је да ће домаћин следећег ЕА МАC-а бити АТС, у Београду, у априлу 2023. године.

Срдачно,

Ваш АТС