Navigacija

Potvrđen status ATS-a kao potpisnika EA MLA i doneta odluka o proširenju EA MLA na PT provajdere

ObaveštenjaAktuelnostiSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je u periodu od 15. do 24. novembra 2021. godine bilo predmet ponovnog kolegijalnog ocenjivanja tima ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju (EA) u skladu sa procedurom EA-2/02 M: 2011 EA Policy and Procedures for the Multilateral Agreement (Annex 9).

Savet za multilateralne sporazume EA (EA MAC) je razmotrio rezultate kolegijalnog ocenjivanja ATS-a i doneo odluku putem „on-line“ glasanja koje je bilo otvoreno u periodu od  30. septembra do 14. oktobra 2022. godine, na osnovu predloga EA MAC menadžment grupe kojoj su prethodno dostavljene na zahtev dodatne informacije i objašnjenja od strane ATS-a sa ciljem detaljnijih razjašnjenja vezano za pojedine nalaze.

EA MAS je doneo odluku kojom potvrđuje da ATS ostaje potpisnik EA MLA u oblastima etaloniranja (EN ISO/IEC 17025), ispitivanja (EN ISO/IEC 17025), uključujući medicinska ispitivanja (EN ISO 15189), kontrolisanja (EN ISO/IEC 17020), sertifikacije sistema menadžmenta (EN ISO/IEC 17021-1), sertifikacije proizvoda, procesa i usluga (EN ISO/IEC 17065), sertifikacije osoba (EN ISO/IEC 17024).

Takođe, EA MAS je potvrdio da je ATS usaglašen sa svim relevantnim zahtevima i u oblasti PT provajdera, tako da ATS može da se pohvali i proširenjem oblasti svoga rada, obzirom da je doneta odluka o proširenju EA MLA sporazuma na PT provajdere (EN ISO/IEC 17043).

EA MAC je doneo odluku i da se novo kolegijalno ocenjivanje ATS-a sprovede za četiri godine (2025. godine) u redovnom vremenskom intervalu. 

Odluka EA MAC-a je važeća od 15.10.2022. godine.  Pogledati OVDE►

Na osnovu do sada potpisanih EA MLA sporazuma, ATS je potpisnik ILAC MRA sporazuma za oblasti ispitivanja, etaloniranja i kontrolisanja, kao i potpisnik IAF MLA sporazuma za oblasti sertifikacije proizvoda, sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba.

O dostignućima ATS-a u oblasti PT provajdera obavešten je ILAC.

Odluku EA MAC-a možete pogledati OVDE►

Srdačno,

Vaš ATS