Navigacija

Održana Generalna skupština EA

OpšteObaveštenjaAktuelnostiMeđunarodne aktivnosti

Generalna skupština Evropske organizacije za akreditaciju (EA), 53. po redu, održana je od 24. do 25. maja 2023. godine u Dubrovniku, Hrvatska.

Generalna skupština okupila je oko 90 učesnika iz 45 nacionalnih akreditacionih tela, Evropske komisije, priznatih zainteresovanih strana i Savetodavnog odbora EA. Među prisutnima bio je i v.d. direktora Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara. Ovo  zajedničko mesto susreta, bilo je prilika da mr Dragan Pušara u ime ATS-a, potpiše Memorandum o razumevanju sa moldavskim akreditacionim telom, MOLDAC. Saradnja poput ove dodatno jača partnerstvo među članovima EA, otvarajući vrata za zajednički rast i uspeh.

U nastavku vam predstavljamo istaknute odluke sa ove skupštine koje je EA objavila na svom sajtu: 

- Raspuštanje Komiteta za komunikacije i publikacije i uspostavljanje Mreže za komunikacije 
Generalna skupština je zvanično raspustila Komitet za komunikacije i publikacije (CPC) uspostavljajući Komunikacionu mrežu. Ovo će biti mesto na kome će profesionalci iz oblasti komunikacija razmenjivati iskustva iz prakse i zajedno se suočavati sa predstojećim izazovima. Članovi EA je omogućeno da do 5. juna 2023. daju komentare o projektnim zadacima budućih komunikacionih mreža i Pravilnika o radu.

- Služba za akreditaciju San Marina (SMAS) je novi član EA
SMAS-  nacionalno akreditaciono telo San Marina, ispunjava uslove navedene u EA-1/17 S1 Criteria for Membership i time postaje novi član EA, odnosno 50. zemlja članica EA.

-Biobanking
Kolegijalna ocenjivanja u oblasti biobankinga prema standardu EN ISO 20387:2018 – Biotechnology — Biobanking realizovaće se u skladu sa dokumentom “Procedure for launching the EA MLA for accreditation of Biobanking according to EN ISO 20387”.  MLA stupa na snagu pod uslovom da su najmanje dva člana uspešno ocenjena. EA će se prijaviti  ILAC-u za proširenje obima kao priznat region za oblast “Biobanking – ISO 20387”.

-Zatvaranje projekta EA/JRC Breast Cancer Services
EA i JRC su završili saradnju u vezi sa kreiranjem evropskih smernica za skrining i dijagnostiku karcinoma dojke. Smernice predstavljaju najnovije dostupne dokaze u obliku preporuka i izjava o dobroj praksi koje imaju za cilj da optimizuju negu pacijenata. One su se  razvijale počevši od relevantnih ,,pitanja iz zdravstvene zaštite'' koja su potom grupisana po osnovnim temama i predstavljena u obliku pitanja i odgovora.

Odobrenje Memoranduma o razumevanju o evropskoj infrastrukturi kvaliteta
Generalna skupština odobrila je Memorandum o razumevanju (MoU) između CEN, CENELEC, EA, EURAMET, i WELMEC o stvaranju i implementaciji Evropske infrastrukture kvaliteta. Svrha ovog Memoranduma o razumevanju je stvaranje Evropske QI mreže, partnerstva regionalnih organizacija za infrastrukturu kvaliteta koje sarađuju na jačanju infrastrukture kvaliteta u Evropi.

Sledeća Generalna skupština održaće se u periodu od 22. do 23. novembra 2023. u Dablinu, Irska. 
Usvojene rezolucije sa 53. Generalne skupštine možete pogledati OVDE