Navigacija

Svetski dan akreditacije #WAD2023

ObaveštenjaAktuelnostiNajave događajaDan akreditacije

Svetski dan akreditacije, koji je ustanovljen 2007. godine, obeležava se svake godine 9. juna, kao globalna inicijativa koju su zajednički uspostavili Međunarodni forum za akreditaciju (IAF) i Međunarodna organizacija za akreditaciju laboratorija (ILAC), radi promocije vrednosti akreditacije. Ovaj Dan je prvi put obeležen 2008. godine a ovogodišnja tema usmerena je na to kako akreditacija daje podršku budućnosti globalne trgovine. 

Prethodnih godina, teme Svetskog dana akreditacije su se ticale mnogih značajnih aspekata akreditacije, kao što je njena sposobnost da pruži poverenje u kvalitet proizvoda i usluga, način na koji ona koristi određenim grupama kao što su regulatori, kao i njena uloga i koristi koje može ostvariti u određenim sektorima i rešavanju specifičnih pitanja. 

Teme Svetskog dana akreditacije poslednjih godina se fokusiraju na to kako akreditacija podržava globalna pitanja, te tema ove godine glasi: „Akreditacija: Podrška budućnosti globalne trgovine”. 

Ova tema ima za cilj da skrene pažnju na to kako se akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti prilagođavaju napretku tehnologije, promenama u ponašanju potrošača i propisima vezano za životnu sredinu, novim mehanizmima poverenja i promenljivim poslovnim modelima.

Poverenje je suštinska komponenta trgovinskih odnosa, bilo da se oni vode unutar nacionalnih granica ili sa drugim zemljama. Zemlje širom sveta već dugo se oslanjaju na integrisani sistem standarda, propisa, metrologije i akreditovana ocenjivanja usaglašenosti kako bi stvorile infrastrukturu kvaliteta. Ovaj integrisani sistem je stvorio neophodno poverenje za podršku trgovini osiguravajući da potrošači, kompanije i regulatori koji nabavaljaju robu i usluge dobiju ono što očekuju. Pokazujući poverenje i uklanjanje tehničkih barijera u trgovini, infrastruktura kvaliteta je omogućila kompanijama pristup širem međunarodnom tržištu, istovremeno poboljšavajući kvalitet i bezbednost uvoza iz tih zemalja.

Brošuru, izrađenu u čast #WAD2023 na srpskom jeziku, možete preuzeti OVDE

Ističući značaj koji akreditacija ima, međunarodne organizacije za akreditaciju EA, IAF i ILAC, nacionalna akreditaciona tela, njihovi saradnici i drugi činioci infrastrukture kvaliteta obeležiće Svetski dan akreditacije na prigodan način.

Zajednička izjava koju su objavili predsedavajući IAF-a i ILAC-a ističe važnost akreditacije u podršci budućnosti globalne trgovine i dostupna je: OVDE, dok promotivni video za  #WAD2023 možete pogledati: OVDE.