Navigacija

ATS u studijskoj poseti TURKAK-u radi jačanja saradnje u implementaciji digitalne tehnologije u postupku akreditacije

ObaveštenjaAktuelnostiPromocijaSaradnjaMeđunarodne aktivnosti

Akreditaciono telo Srbije telo (ATS) realizovalo je uspešnu studijsku posetu turskom akreditacionom telu (TURKAK), u Ankari, Turska (07.08.2023),  kako bi se ostvarila bolja saradnja između dve zemlje u oblasti primene digitalnih sistema u procesima akreditacije. 
Ova poseta je označila važan korak ka unapređenju akreditacije i standardizacije u Srbiji kroz razmenu iskustava i vizija.

Radnim sastancima su prisustvovali direktor Akreditacionog tela Srbije, mr Dragan Pušara i generalni sekretar TURKAK-a, gospođa Banu Müderrisoğlu.
U okviru ove studijske posete, delegacija iz ATS-a, imala je priliku da se upozna sa naprednim tehničkim rešenjima i digitalnim sistemima koje koristi Tursko akreditaciono telo. 
Predstavnici ATS-a su bili impresionirani efikasnošću i transparentnošću procesa akreditacije koje je TURKAK uspešno implementirao kroz digitalizaciju.

Ova razmena iskustava omogućila je srpskoj delegaciji da stekne dublji uvid u najbolje prakse i tehnologije koje bi mogle da se primene kako bi se unapredili procesi akreditacije u Srbiji.

Jedan od glavnih ciljeva ove posete bio je i jačanje međusobne saradnje između ATS-a i TURKAK-a. Obe strane su istakle spremnost za dalje intenziviranje razmene znanja i stručnosti kako bi se unapredili standardi akreditacije i postigla veća konvergencija između praksi dve zemlje. 
Pored toga, delegacije su razgovarale o mogućnostima zajedničkih projekata i inicijativa koje bi mogle da doprinesu daljem razvoju akreditacije i standardizacije u ovoj oblasti.

Gospodin mr Dragan Pušara, izrazio je zadovoljstvo rezultatima ove studijske posete i naglasio važnost kontinuirane saradnje između dve zemlje u oblasti implementacije digitalnih sistema u procesima akreditacije. Takođe je istakao da će stečena iskustva i znanja biti dragocena u daljem unapređenju procesa akreditacije u Srbiji. Direktor ATS-a se zahvalio kolegama iz TURKAK-a, navodeći da je TURKAK-ov proces digitalizacije izuzetno napredan i funkionalan kao i da je poseta Ankari bila višestruko korisna.

Ova studijska poseta označava početak dugoročne saradnje između srpskog akreditacionog tela i turskog akreditacionog tela pružajući solidnu osnovu za buduće inicijative i projekte u oblasti akreditacije i standardizacije,  kao što će i doprineti jačanju kvaliteta i integriteta procesa akreditacije u obe zemlje.