Navigacija

Vesti

Uručeni sertifikati polaznicima obuke za tehničke ocenjivače

Seminari

Direktor Akreditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić uručio je danas polaznicima obuke, nakon uspešno položenog završnog testa provere znanja, sertifikate o završenoj obuci za tehničkog ocenjivača za ... laboratorije za ispitivanje (SRPS ISO/IEC 17025) i ...

Obuka za tehničke ocenjivače

Seminari

U prostorijama ATS-a od 09. do 13. novembra održava se obuka za tehničke ocenjivače za laboratorije za ispitivanje i kontrolne organizacije, a u skladu sa procedurom ATS-a "Obuka za ocenjivače, informativni seminar za tehničke eksperte ATS-a i obuka zapos...

Informativni seminar za tehničke eksperte

Seminari

U ponedeljak 08. juna, u prostorijama Akreditacionog tela Srbije, održan je informativni seminar za tehničke eksperte tokom koga su se kandidati i postojeći eksperti mogli upoznati sa procesom akreditacije i svojom ulogom u njemu, svojim pravima i obavez...

Seminar za vodeće ocenjivače u organizaciji BATA

Seminari

U saradnji Norveške akreditacije (NA) i Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) u periodu od 09. do14.februara 2009. godine, u hotelu Reumal u Fojnici, Bosna i Hercegovina, održan je seminar pod nazivom Lead Assessor Training Course ISO/IEC...

Tehnički seminar Ministarstva poljoprivrede i FAO

Seminari

Tehnički seminar “Quality food products linked to geographical origin and traditions in south and eastern Europe“, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije i FAO, kao i asocijacije za razvoj poljoprivrede i rur...

Iskustva laboratorija u primeni HRN EN ISO/IEC 17025

Seminari

U organizaciji Hrvatskog mjeriteljskog društva HMD, održano je drugo savetovanje pod nazivom „Iskustva laboratorija u primeni HRN EN ISO/IEC 17025“ u Opatiji, od 24 -27.09.2008. godine. Cilj savetovanja je bio da učesnici razmene iskustva, da se upoznaju s...

Konferencija i seminari u Crnoj Gori

Seminari

U organizaciji akcionarskog društva za kontrolu kvaliteta i kvantiteta robe Jugoinspekt Beograd i Društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. JUQS i u saradnji sa JUSK-om održana je 18. konferencija o kvalitetu na temu „Menadžment sistemi ...

Značaj akreditacije u sistemu kvaliteta i bezbednosti hrane

Seminari

Direktor Akreditacionog tela Srbije Dejan Krnjaić izjavio je danas u Novom Sadu da bi srpski proizvodi uključeni u sistem kvaliteta i bezbednosti hrane, koristeći prednosti akreditacije, imali lakši  pristup i bili konkurentniji na evropskom tržištu. ...

Regionalni projekat za infrastrukturu kvaliteta – CARDS 2006

Seminari

U okviru Regionalnog projekta za infrastrukturu kvaliteta – CARDS 2006, u Pragu je od 14. do 16.aprila 2008. godine održan seminar na temu „Notifikacija i informisanje“. Učesnici seminara su bili predstavnici Češkog biroa za standarde, metrologiju i isp...

Akreditacija medicinskih laboratorija

Seminari

Direktor Akeditacionog tela Srbije dr Dejan Krnjaić otvorio je danas u Institutu za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ dvodnevni seminar na temu „Akreditacija medicinskih laboratorija“ u organizaciji Akreditacionog tela Srbije i projekta Evropske ...