Навигација

Одржана Међународна конвенција о квалитету - ЈУСК 2010

JUSK

У  организацији ЈУСК-а – Јединственог удружења Србије за квалитет, EOQ-а и ecoQ, Grecce, на Машинском факултету одржана је од 31. маја до 3. јуна  VII Међународна конвенција о квалитету – JUSK ICQ 2010, под мотом – Квалитетом ка европским и светским интеграцијама, која је обележила и 48. година постојања ЈУСК-а. Конвенцији је присуствовало 426 регистрованих учесника из 12 земаља, прихваћено је 146 радова, док је 131 рад саопштен.

Церемонији отварања присуствовали су и поздравили je проф. др Милош Недељковић, државни секретар за науку и технолошки развој, Зоран Лекич, представник словеначке организације за квалитет, др Дејан Крњајић, директор Акредитационог тела Србије, мр Вида Живковић, директор Дирекције за мере и драгоцене метале, проф. др Милорад Милованчевић, декан Машинског факултета у Београду, као и Александар Радосављевић, менаџер главног спонзора - Carlsberg Србија. Отварање је пратио велики број слушалаца, а ЈУСК ИСQ 2010 званично је отворила Јелена Поповић, помоћник министра у Министарству економије и регионалног развоја.

У наставку церемоније отварања уручене су овогишње ЈУСК награде, Велике златне плакете: др  Isaac Sheps-у, проф. др Нади Мајкић – Сингх и компанији Енергопројект опрема ад, Београд.

У наставку уводног дела конвенције др Isaac Sheps, Carlsberg UK Limited, УК  одржао је предавање на тему будућности стандарда 9001 и нових захтева који стандард носи са собом.

Првог дана ЈУСК конвенције одржана је и Прва специјална конференција посвећена националном систему метрологије. Колеге из Дирекције за мере и драгоцене метале презентовали су нова законска решења у области метрологије, искуства у области еталонирања еталона једносмерног напона, времена и фреквенције, као и резултате учешћа ДМДМ-а у регионалном кључном поређењу за преливне пипете који је реализован у оквиру ЕУРАМЕТ пројекта.

Акредитационо тело Србије било је 3. јуна домаћин Друге специјалне конференције "Национални систем акредитације - стање и будући развој" , на којој су у првом делу представљени нови технички прописи у Републици Србији, као и искуства из Европске уније на примени директива о безбедности машина. Овај део конференције одржан је у оквиру пројекта ЕУ «Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији», а скуп је испред пројекта поздравио George Tsorbatzouglou.

- Задаци Министарства економије и регионалног развоја на подручју инфраструктуре квалитета и именовања тела за оцењивање усаглашености – садашње стање и планови за будућност, Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР;
- Улога тела за оцењивање усаглашености машина и захтеви за њихову нотификацију, др Мирко Ђапић, експерт из области новог приступа – безбедности машина;
- Искуства Словеније из рада нотификованог тела на подручју машинске директиве, Јанез Фурлан, експерт из Словеније из области новог приступа – безбедности машина.

Други део конференције био је посвећен новим активностима АТС-а, значају обезбеђења квалитета резултата испитивања путем међулабораторијских поређења и ПТ шема, као и  добровољним шемама сертификације.

- Колегијално оцењивање АТС-а, корак ка Европи, др Дејан Крњаић;
- Значај ПТ шема, Душанка Сантовац, Азра Реџеповић, Катарина Богојевић;
- Добровољне шеме сертификације-концепт, Раде Ђуричић.
 


Луција Дујовић, мр Вида Живковић и Бојан Лаштро

др Дејан Крњаић, мр Наталија Јовичић Зарић, Јелена Поповић и проф. др Слободан Петровић
Катарина Богојевић и George Tsorbatzouglou

Мирко Ђапић, Јанез Фурлан и Витомир Фистер
Јелена Поповић, помоћник министра МЕРР


Мирко Ђапић

Јанез Фурлан

др Дејан Крњаић

Душанка Сантовац

Раде Ђуричић