Навигација

Посета Институту за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА)

Сарадња

На основу потписаног Протокола о спровођењу Споразума о сарадњи, а на основу Програма сарадње између АТС и БАТА за 2007. годину, 28. и 29.11.2007. године реализована је посета представника АТС-а Институту за акредитирање Босне и Херцеговине. Циљ посете је био упознавање са системом акредитације у БиХ, размена искустава у раду и упознавање са начином рада у процесу акредитације на лицу места. Током посете договорени су елементи будуће сарадње за 2008. годину.
Др Дејан Крњаић са сарадницима у посети Институту за акредитирање Босне и Херцеговине