Навигација

Прва специјална конференција о акредитацији

Актуелности

Прва специјална конференција "Национални систем акредитације - стање и будући развој" одржана је одржана у среду, 03. јуна на Машинском факултету у Београду, на којој су представници Акредитационог тела Србије (АТС) одржали предавања у преподневном делу на Петој годишњој конференцији НТК за акредитоване лабораторије, али и у поподневном делу на специјалној конференцији посвећеној акредитацији на којој је присуствовао велики број оцењивача и акредитованих организација.

У преподневном делу конференције презентације су одржали др Дејан Крњаић, директор АТС-а, на тему „Тренутно стање и перспективе у Републици Србији“ и објаснио улогу и значај акредитације за домаћу привреду и излазак на светско тржиште и Биљана Томић, начелник одељења за правне и опште послове, на тему „Правила акредитације“.

Поподневни део конференције обухватио је пет предавања у којима су предстваници АТС-а изнели своја искуства о проблемима уоченим у раду акредитованих организација.

Др Дејан Крњаић је на почетку свог излагања "Значај и улога акредитације у свету, Европи и Републици Србији" изразио наду да ће следеће године конференцији присуствовати и гости из Европске организације за акредитацију (ЕА). Он је објаснио значај акредитације и непристрасног утврђивања компетентности организација за оцењивање усаглашености која врше национална акредитациона тела потпомогнута јединственом мрежом акредитације на светском (ILAC) и регионалном нивоу (EA). Потписивањем Споразума о међусобном прихватању извештаја и сертификата биће уклоњене техничке баријере, а конкурентност привреде ће се повећати, истакао је директор АТС-а.

Заменик директора АТС-а мр Вида Живковић је током свог предавања "Метролошки аспекти потврђивања компетенције тела за оцењивање усаглашености" објаснила како се може остварити следљивост мерења и како се може исказати мерна несигурност. У том циљу је неопходно да акредитација и метрологија сарађују, при чему је истакла да та сарадња доводи и до унапређења инфраструктуре квалитета. Према њеним речима метрологија мора да учини резултате валидним и поузданим, док је код акредитације важан квалитетан и поуздан резултат мерења, а мерења морају да обављају организације за оцењивање усаглашености, а њихову техничку компетентност утврђује управо АТС, истакла је Вида Живковић.

Мр Наталија Јовичић Зарић, помоћник директора за послове акредитације, је говорила у оквиру презентације "Како превазићи проблеме у раду акредитованих организација" о начинима превазилажења проблема у раду акредитованих организација (лабораторије за испитивање, контролна тела, сертификациона тела) и њиховом утицају на квалитет рада. Утврђено је да се у неким случајевима ефикасност у раду смањује и до 60%, односно 70% када говоримо о несигурности у поузданост резултата оцењивања усаглашености или када се не предузимају никакве активности на решавању уочених проблема у раду организације, односно када предузете  активности нису дале задовољавајуће резултате.

Рад Љубице Живанић и мр Драгана Бадњара "Испитивање – контролисање – сертификација – Како их разликовати" који је презентовала Љубица Живанић, менаџер предмета акредитације, изазвало је велико интересовање присутних будући да постоје сличности између неких послова оцењивања усаглашености (испитивања, контролисања и сертификације производа) које се јављају због међусобне повезаности ових поступака, а што се може препознати и у самим дефиницијама истих. Како је објаснила, то је узроковано раскораком у препознавању врсте оцењивања усаглашености у националној регулативи у односу на референтне стандарде по којима се акредитују тела за оцењивање усаглашености, а последице се огледају у различитом тумачењу активности оцењивања усаглашености. Различите врсте оцењивања захтевају и различита референтна документа по којима се организација за оцењивање усаглашености акредитује, различите  врсте исправа о усаглашености које се издају, као и различита документа у којима су дати поступци по којима поменута организација обавља послове оцењивања усаглашености.

Као одговор на питање како обезбедити квалитет резултата испитивања Душанка Сантовац, шеф одсека за лабораторије, која је презентовала рад Душанке Сантовац и Љиљане Маркићевић "Како обезбедити квалитет резултата испитивања", истиче да је неопходно да лабораторија спроводи систематске провере контроле квалитета својих резултата испитивања. Екстерна контрола квалитета остварује се учешћем у програмима међулабораторијског  поређења или у програмима испитивања оспособљености (PT шемама), при чему је истакла да је од великог значаја учешће у признатим PT шемама. Избор и учешће у PT шемама доводи до успостављања кредибилитета како лабораторија тако и АТС-а, објаснила је Сантовац.

Присутни су се сложили да је неопходно да АТС организује нови округли сто у циљу разјашњења разлика између испитивања, контролисања и сертификације производа будући да је то проблем са којим се све организације веома често сусрећу у свом раду.
 

 
др Дејан Крњаић

Биљана Томић

Душанка Сантовац, мр Вида Живковић, мр Наталија Јовичић Зарић и Љубица Живанић

мр Вида Живковић

мр Наталија Јовичић Зарић

Душанка Сантовац

Љубица Живанић

Сузана Зорић и Сања Петровић, стручни сарадници за
предмете акредитације у АТС-у