Навигација

Донета прва одлука о акредитацији медицинских лабораторија

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 26. јуна прву одлуку о додели акредитације за медицинске лабораторије Клиничком центру Србије, Институту за медицинску биохемију, Београд према шеми за акредитацију медицинских лабораторија у складу са SRPS ISO 15189:2008.

Поред ове акредитације донетe су одлуке о додели и обнављању акредитације, низ одлука о одржавању акредитације и проширењу обима акредитације.

У претходном периоду реализоване су активности на оцени усаглашености рада још једног сертификационог тела за сертификацију система менаџмента са захтевима SRPS ISO/IEC 17021:2007 и у складу са тим донета је одговарајућа одлука.

Додељене су нове акредитације лабораторијама за испитивање и то:
- МОНУС д.о.о. Београд, Лабораторија за дуван и дуванске прерађевине и
- ЕНЕРГОТОК, ДОО, Лабораторија за испитивање, Београд

и лабораторији за еталонирање:
- Факултет организационих наука Универзитета у Београду, Катедра за управљање квалитетом, Метролошка лабораторија.

Донета је одлука о преласку на SRPS ISO/IEC 17021:2007 за једну организацију: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за одбрамбене технологије, Одељење за квалитет, стандардизацију и метрологију за важећи обим акредитације (сертификација QMS).

Акредитацију су обновиле следеће организације:
- „МИН ИНСПЕКТ“ Ниш, Лабораторија за испитивање без разарања;
- IMI International d.o.o. Лабораторија за испитивање, Београд и
- Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Завод за лабораторијска испитивања за послове испитивања.

Акредитационо тело Србије је 29. јуна донело одлуке о обнављању акредитације за следеће организације, 

- ВИ ВУНИЛ АД, Лабораторија за испитивање, Лесковац;
- АД заштита на раду и заштита животне средине «Београд», Лабораторија за заштиту радне и животне средине и
- АД заштита на раду и заштита животне средине «Београд», Лабораторија за буку, вибрације и судове под притиском за послове испитивања и
- ДЕЛТА ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, Београд за послове контролисања,

као и одлуку о додели акредитације за Лабораторију за медицинску биохемију БеоЛаб, Београд према SRPS ISO 15189:2008.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација