Навигација

Нове акредитације у месецу октобру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 23. октобра, одлуке о додели акредитације за пет лабораторија за испитивање и једној организацији за сертификацију система менаџмента.  Донето је низ одлука о одржавању, проширењу и смањењу обима, обнављању, суспензији и укидању суспензије акредитације.

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:
-Институт за повртарство ДОО, Смедеревска Паланка, Лабораторија за испитивање семена
-„МОНТ-Р“ д.о.о., Предузеће за инжењеринг, пројектовање, израду, монтажу,ремонт и одржавање, Београд;
-ДУГА А.Д., Индустрија боја и лакова, Лабораторија за инструменталну анализу и контролу квалитета;
-Иновациони центар за пољопривреду Д.О.О., Ариље;
-Д.О.О. ВАТРОЗАШТИТА, Панчево,

и организацији за сертификацију система менаџмента
Привредно друштво за сертификацију и надзор StandCert d.o.o., Београд.

Акредитацију је обновила лабораторија за испитивање Рафинерија нафте АД, Београд.

Донета је одлука о суспензији за део обима акредитације контролној организацији  DOO Vojvodina inspekt Company, Нови Сад

Акредитационо тело Србије донело је 6. октобра 2009. године одлуке о додели акредитације за две лабораторије за испитивање и две контролне организације.Донето је низ одлука о одржавању, проширењу обима, смањењу обима, обнављању акредитације и по једна одлука о суспензији акредитације на захтев и укидању акредитације.  

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање:

Институт за кожу Д.О.О. из Руме,
ПРОФИ ЛАБ Д.О.О., Београд

и контролним организацијама:

ПРОФИ ЛАБ Д.О.О. из Београда,
Привредна комора Србије, Центар за квалитет, Београд.

Акредитацију су обновили:

- НИС, ОД Југопетрол, Дирекција за техничке послове и инвестиције, Одељење лабораторија за испитивање нафте и нафтних деривата, Београд, за послове испитивања,
- ГАС-ТЕХ Д.О.О., Сектор квалитета, Лабораторија „ГАС ТЕХ“, Инђија, за послове испитивања и
- Институт“Кирило Савић, Лабораторија за испитивање материјала из Београда, за послове испитивања.

Донета је одлука о суспензији на захтев контролној организацији СЕМАФОР из Краљева и одлука o укидању акредитације лабораторији за испитивање МИНЕЛ ФАД, Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.