Навигација

Упитник за оцену задовољења корисника услуга АТС-а

Обавештења

Акредитационо тело Србије (АТС) спроводи једном годишње испитивање степена задовољења корисника својих услуга у складу са процедуром АТС-ПР09 Идентификација потреба и оцена задовољења корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента у циљу обостраног систематског и трајног унапређења квалитета.

Попуњени упитник акредитоване организације имају обавезу да врате АТС-у до 23. децембра 2009. године на e-mail адресу office@ats.rs или факсом на број 0113130374 или поштом на следећу адресу: Акредитационо тело Србије (АТС), Булевар Михаила Пупина 2, адресни код: 190813, 11070 Нови Београд.

Упитник се попуњава уношењем оцене степена задовољења корисника, навођењем одговора на постављена питања ради идентификације потреба корисника, као и бирањем одговора између понуђених опција.

Уколико имате питања у вези попуњавања овог упитника молимо Вас да нас контактирате. Особа за контакт у Акредитационом телу Србије је: Јасна Стојановић, саветник директора за односе с јавношћу, Булевар Михаила Пупина 2 (СИВ), источни улаз, мост, М3, тел. 313 0960, 064 88 72 815, факс 313 03 74, e-mail: jasna.stojanovic@ats.rs

Упитник за идентификацију потреба и оцену задовољења корисника услуга АТС-а АТС-ПР09-О01 у .doc форми