Навигација

Јавна расправа о Нацрту закона о акредитацији

Закони и прописи

Министарство економије и регионалног развоја у поступку припреме закона којим се утврђује област акредитације спроводи јавну расправу од 8. до 31. марта 2010. године. Текст Нацрта закона о акредитацији биће постављен и на сајту Министарства економије и регионалног развоја.

Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству економије и регионалног развоја  на е-mail kosa.raskovic@merr.gov.rs или поштом на адресу: Министарство економије и регионалног развоја, 11000 Београд, Булевар Краља Александра 15.

Учесници у јавној распарави су представници министарстава, одбора Владе и народне скупштине Републике Србије, Републичког секретаријата за законодавство, Канцеларије за европске интеграције, Делегације Комисије Европске уније, привредних субјеката, односно учесника на тржишту, Привредне коморе Србије, удружења потрошача, као и експерти за облaст која се уређује законом и друга заинтересована лица.

Завршну расправу о Нацрту закона о акредитацији организоваће Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са Привредном комором Србије у петак 26. марта, са почетком у 11 часова у Привредној комори Србије, Ресавска 13-15, Београд.