Навигација

EFCC учествује у раду ЕА као заинтересована страна

Међународне активности

13. децембра 2010. године Европско друштво за клиничку хемију и лабораторијску медицину (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EFCC) почело је да учествује у раду ЕА као заинтересована страна захваљујући успешној сарадњи са Европском кооперацијом за акредитацију (ЕА).

Председавајући ЕА, Грахам Талбот, и председница Европског друштва за клиничку хемију и лабораторијску медицину, Андреа Рита Хорват, потписали су Споразум о признавању статуса заинтересоване стране, којим су се обавезали на сарадњу у циљу увођења високих стандарда у медицинске лабораторије кроз промоцију акредитације у Европи. На основу Споразума представници Европског друштва за клиничку хемију и лабораторијску медицину ће бити у могућности да званично учествују у раду техничких комитета и радних група ЕА, као и да добију информације и савете о политици и техничким документима како би исти дали свој допринос и предлоге који би садржали ставове из области рада медицинских лабораторија. EA и EFCC ће бити у могућности да организују заједничке културне/едукативне догађаје као што су конференције, семинари, радионице и курсеви на којима би се расправљало о активностима везаним за акредитацију. EFCC је делегирао Вима Хуисмана, председника Радне групе за акредитацију и ISO/CEN стандарде у оквиру EFCC-a, и Симон Зерах, председницу Комитета EFCC-a (Professional Committee), као званичне представнике у ЕА. Оба представника Европског друштва за клиничку хемију и лабораторијску медицину већ дуго сарађују са ЕА и њихов дугогодишњи допринос довео је до међународног признања.

Европско друштво за клиничку хемију и лабораторијску медицину заступа и повезује национална удружења за клиничку хемију и лабораторијску медицину у Европи и даје смернице за рад свих стручњака запослених у области лабораторијске медицине у Европи. Мисија Европског друштва за клиничку хемију и лабораторијску медицину је унапређење бриге о пацијентима и резултата кроз промоцију и унапређење научних, стручних, едукативних и клиничких аспеката клиничке хемије и лабораторијске медицине у Европи, као и обезбеђење ефикасног представљања лабораторијске медицине у Европској унији (у другим телима и регионалним организацијама у ЕУ), и широм света. Детаљније информације о Европском друштву за клиничку хемију и лабораторијску медицину можете наћи на следећој адреси www.efcclm.eu.