Навигација

Јавни позив за именовање чланова секторских комитета

Конкурси

Због великог интересовања и жеље АТС-а да се укључе све заинтересоване стране у формирање секторских комитета за потребе одлучивања о акредитацији, Акредитационо тело Србије обнавља следећи

ЈАВНИ ПОЗИВ


Управни одбор Акредитационог тела Србије је на својој 26. седници донео Одлуку о начину образовања и саставу комисија за акредитацију и начину рада и поступку одлучивања о акредитацији.

На заједничкој седници Управног одбора и Савета за акредитацију донета је одлука о формирању секторских комитета за потребе одлучивања о акредитацији, и то:

Секторски комитет за лабораторије за испитивање опремe под притиском, моторних возила, металних материјала, заштитних средстава и опреме, испитивања без разарања (ИБР), хидраулика, термотехника – 10 чланова;

- Секторски комитет за лабораторије за испитивање хране, предмета опште употребе, дувана, пољопривредних производа укључујући храну за животиње, семена, биљног материјала – 10 чланова;

Секторски комитет за лабораторије за испитивање узорака животне средине: ваздуха, воде, земљишта, отпада – 10 чланова;

- Секторски комитет за лабораторије за испитивање грађевинског материјала, дрвета, грађевинских конструкција – 6 чланова;

- Секторски комитет за лабораторије за испитивање електричних апарата и уређаја, електричних и громобранских инсталација, електроопреме – 4 члана;

- Секторски комитет за лабораторије за испитивање нафте, боја, гасова, чврстих горива, хемијских препарата и сировина, ђубрива, стена и руда – 6 чланова;

Секторски комитет за медицинске лабораторије – 4 члана;

Секторски комитет за лабораторије за еталонирање – 14 чланова;

Секторски комитет за контролна тела – 10 чланова;

Секторски комитет за сертификациона тела за сертификацију производа – 6 чланова;

- Секторски комитет за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента – 6 чланова;

- Секторски комитет за организације за сертификациона тела у области животне средине и безбедности на раду – 6 чланова

- Секторски комитет за сертификациона тела за у области безбедности хране – 6 чланова.

Критеријуми за именовање чланова секторских комитета су:
- висока стручна спрема;
- најмање четири године радног искуства и квалификације за област акредитације, односно оцењивања усаглашености (познавање националних и међународних стандарда и регулативе у вези послова акредитације и оцењивања усаглашености).

Чланови секторских комитета бирају се из редова представника:
- факултета и института;
- акредитованих организација за оцењивање усаглашености;
- техничких оцењивача и техничких експерата из Регистра оцењивача и техничких експерата Акредитационог тела Србије;
- државне управе (министарстава, агенције, јавне управе које имају надлежност за послове у вези са акредитацијом, стандардизацијом, метрологијом и оцењивањем усаглашености);
- привредних друштава, комора и сл.

Кандидати који задовољавају критеријуме за именовање чланова секторских комитета треба да до 15. јануара 2011. године, поднесу Акредитационом телу Србије пријаве са радном биографијом и листом референци стручних радова, професионалних резултата и слично, на адресу: Акредитационо тело Србије, Булевар Михаила Пупина 2, Нови Београд, са назнаком за који се секторски комитет пријављују.