Навигација

Нове акредитације у месецу априлу 2011. године

Актуелности

Током месеца априла 2011. године Акредитационо тело Србије донело је одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање, једно контролно тело, једну медицинску и једну лабораторију за еталонирање, као и низ одлука о одржавању, обнови, проширењу односно смањењу обима акредитације, као и једну одлуку о суспензији акредитације. 

Додељена је акредитација лабораторијама за испитивање:

- ГЕОМ Д.О.О., Београд;

- Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Департман за енергетику, електронику и комуникације, Катедра за теоријску електротехнику, Лабораторија за електромагнетску компатибилност, Нови Сад;

- Дирекција за мере и драгоцене метале, Сектор за развој метрологије, Одсек за електричне величине, Београд;

лабораторији за еталонирање:

- Дирекција за мере и драгоцене метале, Сектор за развој метрологије, Група за димензионе величине и акустику, Београд;

медицинској лабораторији:

- Завод за лабораторијску дијагностику „КОНЗИЛИЈУМ“, Београд;

и контролном телу:

- RUDNAP GROUP-METER & CONTROL DOO, Београд.

Донета је одлука о суспензији акредитације лабораторији за испитивање:

- ИНН „Винча“, Лабораторија за радијациону хемију и физику „ГАМА“, Београд.