Навигација

7. конгрес микробиолога Балкана и 8. конгрес микробиолога Србије

Актуелности

У периоду од 25. до 29. октобра у Београду је одржан 7. конгрес микробиолога Балкана (Microbiologia Balkanica 2011) и 8. конгрес микробиолога Србије – Микромед 2011 у организацији Удружења микробиолога Србије, Удружења медицинских микробиолога Србије и Биолошког факултета Универзитета у Београду, а под покровитељством Министарства просвете и науке и Министарства здравља Републике Србије и подржан од стране Федерације европских удружења микробиолога (FEMS). Директор Акредитационог тела Србије, др Дејан Крњаић, иначе члан Научног комитета 8. конгреса микробиолога Србије отворио је овај изузетно значајан међународни скуп.

Конгреси микробиолога се већ традиционално организују и покривају разне теме из области микробиологије: бактеријске и вирусне инфекције, паразитске и гљивичне инфекције, микробиологију хране и воде, примењену микробиологију, микробиологију у ветерини, генетику микроорганизама, као многе друге  изузетно важне области.

У оквиру округлог стола који је посвећен микробиолошким критеријумима у вези хране, одржаног 27. октобра, предавања су одржали проф. др Вера Катић и проф. др Миомир Никшић са аспекта животињских односно биљних производа, који су уједно били и модератори скупа заједно са проф. др Дејан Крњаићем који је испред Акредитационог тела Србије (АТС) пружио заинтересованим колегама одговоре на питања у вези примене законске регулативе из области бедбедности хране у односу на захтеве и критеријуме акредитације. Коментаришући Закон о безбедности хране, као и одговарајуће пратеће правилнике (Правилник о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, прераде и промета, Сл. гласник РС 72/10), проф. Катић је присутним колегама микробиолозима, представницима акредитованих лабораторија поновила који су задати критеријуми које је законодавац прописао, осврнувши се на тражене методе, као и добру лабораторијску праксу.

Др Дејан Крњаић је уводном обраћању истакао значај акредитације, као и значај компетенције наших лабораторија које се баве испитивањем у области безбедности хране и том приликом је упознао присутне са новинама у раду АТС-а, посебно наглашавајући велики успех који ће АТС остварити у априлу наредне године потписивањем мултилатералног споразума са Европском организацијом за акредитацију (ЕА), и тиме остварити признавање извештаја и сертификата наших тела за оцењивање усаглашености на европском и светском тржишту. Др Крњаић је упознао присутне да је 14. октобра 2011. године ступило на снагу измењено издање Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености АТС-ПА02 које је усклађено са одговарајућим ЕА и ILAC документима, посебно у односу на учестаност и ниво учешћа у програмима за испитивање оспособљености. Он је навео да је стриктно поштовање АТС-ових процедура довело до повећања броја учешћа лабораторија у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености, упућујући лабораторије да превасходно изврше анализу својих техника и метода како би утврдили своје под-дисциплине и одговарајући ниво и фреквенцију учешћа у поменутим програмима и поређењима. „Управо, радна група АТС-а ради на припреми новог упутства за лабораторије из области микробиологије и безбедности хране, како би на транспарентан начин акредитоване лабораторије добиле прихватљиво за све упутство у вези утврђивања адекватних нивоа ПТ активности“, рекао је проф. Крњаић и изнео податке да је од 54 акредитоване лабораторије из области безбедности хране, њих 35 има барем једну акредитовану методу која је законски критеријум за безбедност хране, док више од 3 акредитоване методе има 16 лабораторија, а свих пет тражених метода имају само 2 лабораторије у односу на 10 лабораторија које имају све акредитоване методе у области критеријума за хигијену.

Након излагања модератора уследила је занимљива дискусија која ће, надамо се, помоћи колегама микробиолозима запосленим у лабораторијима да унапреде своју праксу и доследно примене законску регулативу у области безбедности хране.