Навигација

Обука за ВО за потребе акредитације контролних тела према SRPS ISO/IEC 17020

Обавештења

У периоду од 14. до 18. новембра 2011. године одржана је обука за водеће оцењиваче за потребе акредитације контролних тела према стандарду SRPS ISO/IEC 17020.


У складу са процедуром Акредитационог тела Србије (АТС) обука је обухватила упознавање са садржајем и практичном применом стандарда SRPS ISO/IEC 17020, као и свих осталих обавезујућих докумената у складу са Листом докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашеностидокументу - АТС-УП01, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу са захтевима стандарда, као и извештавањем о налазима оцењивања.

Обука је спроведена кроз предавања, вежбе и интерактиван рад (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију и сл.). Сви учесници обуке су успешно положили тест који је предвиђен процедурама АТС-а и постали су кандидати за водеће оцењиваче за оцењивање контролних тела.

Обуци је присуствовало 10 полазника.